fbpx
Annonse:

Nedleggelse av servicekjøkken ved Flosta bo- og omsorgssenter

Det er planlagt å spare inn 1,5 stilling, ved kjøkkenet. Det skal deretter ansettes en miljøvert i 0,5 stilling. Det er ikke synliggjort noen innsparing i kroner og øre, i forslaget. Hva vil så dette ha å si for beboerene ved Flosta Bo og omsorgssenter?

De vil miste muligheten til å innta et felles måltid rundt et dekket bord i en sosial setting. De må spise sin mat alene, i sine leiligheter eller på sine rom. For de som har full pensjon vil maten for et døgn bli brakt til den enkelte, en gang i døgnet, fra Saltrød.

Det vil si midt på dagen, slik at middagen er fersk, mens kveldsmat og frokost vil komme som nistepakke. Hvem smører sin frokost et døgn før man spiser den?

Dette reagerer beboere og pårørende sterkt på, og mener at dette ville føre til mer isolasjon i sine leiligheter/rom.

Mindre fysisk aktivitet og dermed dårligere livskvalitet.

Dette er ikke et verdig tilbud til våre gamle.

De reagerer også på at det sosiale vil lide, og at det er mange som ikke vil klare å få i seg den maten de får servert på sine rom.

Det er en grunn til at de har søkt seg til et senter med denne muligheten som Flosta Bo og Omsorgssenter har. Nemlig at de får den hjelpen, også til å spise, som de ikke ville fått i sitt eget hjem. Som en dame sa: skal de ta fra oss dette tilbudet, skal jeg egenhendig gå ned å stryke over omsorg på skiltet, for da er det bare et «bosenter».

Det har kommet mange reaksjoner, både fra beboere og fra pårørende på dette forslaget. Alle udelt negative. Forslaget vil kunne innebære at enkelte beboere må flyttes over til andre institusjoner pga av deres situasjon, det vil kunne innebære at hjemmesykepleien får flere oppgaver i og med at kjøkkenet legges ned, flere må ha hjelp, slik at de får i seg mat.

Flosta boog omsorgssenter vil også kunne bli et mindre attraktivt sted og søke seg til. Hvor er da innsparingene?? La oss finne disse innsparingene andre steder. Arendal Arbeiderparti er i mot å legge ned Mottakskjøkkenet ved Flosta boog omsorgssenter og vil at dette tilbudet og den positive virkninge det har for beboerne, skal bestå.

Dette er snakk om verdighet og livskvalitet for våre gamle.

Asbjørn K. Olsen

Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet