fbpx
skip to Main Content
Per A. Haakstad Amnesty Arendal

Pressefriheten i fare

POLITIKK:

I forbindelse med årets kampanje mot tortur, retter Amnesty International for tiden fokus mot Usbekistan, et islamdominert diktatur i den sørvestlige delen av det tidligere Sovjetsamveldet.

Der ble Muhammed Bekzhanov, som var redaktør for en avis tilknyttet det forbudte opposisjonspartiet ERK arrestert, mistenkt for å stå bak en bombeeksplosjon i 1999, som tok livet av 13 mennesker. Det ble foretatt over 100 tilfeldige arrestasjoner av folk som ble beskyldt for å stå bak attentatet. Redaktør Bekzhanov ble torturert, i likhet med de andre mistenkte, for å presse fram tilståelser og for å legge hovedansvaret på den landsforviste lederen av opposisjonspartiet ERK.

Under rettssaken forklarte Bekzhanov at han var blitt slått med gummikøller og med plastflasker fylt med vann. Torturistene forsøkte å kvele ham og ga ham elektriske støt. Dette tok dommeren ikke hensyn til og dømte ham til 15 års fengsel for «terrorisme».

Straffen burde ha vært ferdig sonet nå, men han sitter fremdeles i fengsel. Han ble beskyldt for å ha brutt en eller annen fengselsregel rett før han skulle løslates. Myndighetene er sannsynligvis redde for at han skal fortelle sannheten om regimet. En Amnesty-rapport forteller at tortur forekommer rutinemessig i Usbekistan som en del av det daglige arbeidet innen rettsvesenet. Usbekistan har tette strategiske bånd til NATO og søker å utvide det økonomiske samarbeidet med Vest-Europa. Derfor kan de ikke i det lange løp stille seg likegyldig til verdensopinionen. Nå har Vesten muligheten for å stille tydelige krav til Usbekistan om å respektere menneskerettighetene.

Vestlige land kan ta opp saken i handelssamtaler med myndighetene i landet og vi vanlige «fotfolk» kan gå innpå Amnestys hjemmeside og signere på en appell om løslatelse – eller printe ut et brev som kan sendes til landets regjering. Bekzhanovs skjebne er dessverre ikke enestående. Han er bare en av mange journalister som sitter fengslet etter falske anklager. Dessverre finnes det fremdeles mange diktaturer som bygger sin makt på undertrykkelse og løgn og som ikke skyr noe middel for å tvinge kritikerne til taushet.

I land som for eksempel Saudi-Arabia, Iran, Kina, Eritrea og Russland er det noen som risikerer sin frihet for å si fra om brudd på menneskerettighetene, korrupsjon og maktmisbruk.

Amnesty International arbeider hardt for journalister og andre som blir forfulgt. Et stort problem er å få visse stater til å forstå at en fri og kritisk presse er grunnlaget for et velfungerende demokrati. Men retten til å si fra er under stadig angrep.

Kampen mot tortur er vårt viktigste satsningsområde og den globale kampanjen STOPP TORTUR trappes opp i sommer.

Back To Top