fbpx
skip to Main Content

God Venstre-hjelp fra Stortinget til å satse på sykkel

Derfor er vi veldig glade for at Abid Q. Raja og Venstre på Stortinget har gitt oss viktig drahjelp for å satse på sykkelveier lokalt. Venstre har allerede fått gjennomslag for en ny belønningsordning for sykkelveier, som gir kommuner og fylker som satser på sykling penger fra staten så de kan bygge infrastruktur raskere.

Nå skal regjeringen utrede hvordan vi kan få prioritert sykkel enda høyere på fylkesveiene, og ikke minst hvordan vi kan få mer fleksibilitet i utformingen av sykkelveier, sykkelfelt og sykkeltraseer. Det skjer etter at det er flertall i Transportkomiteen på stortinget for Venstres forslag om bedre tilrettelegging for sykling i hele landet. I mange tilfeller er det bare små endringer som skal til for å få lagt bedre til rette for sykkel. I dag er det ganske rigide krav til utforming av sykkelveier og annen infrastruktur for sykkel. Det fører til at en del prosjekter strander, fordi det ikke er mulig å innfri alle krav.

Nå skal regjeringen se nærmere på disse kravene, slik at vi kan få gode, lokale løsninger som gjør det enklere og hyggeligere å sykle flere steder. Vi er også fornøyde med at det er flertall for økt satsning på el-sykkel.

Det kan være mange grunner til at folk ikke tar steget ut av bilen og over på sykkelsetet. Med litt hjelp fra en elektrisk motor, forsvinner mange av disse hindringene. Det er en veldig spennende utvikling, som vi mener vi politikere må støtte opp om, og prøve å forsterke.

Arnt Gunnar Tønnesen
Pål Koren Pedersen
Ordførerkandidater for Venstre i Grimstad og Arendal

Back To Top