fbpx
skip to Main Content

På rett vei

POLITIKK:

Derfor har De Grønne foreslått på Stortinget at i stedet for å planlegge for enda mer biltrafikk inn i byene, bør disse milliardene av kroner brukes til kollektivog sykkeltiltak. Dette er i tråd med Klimaforliket fra 2012 som stortingsflertallet var enige om.

Norge et langstrakt land, og mange steder er bilen nødvendig for å komme seg frem. Derfor ønsker De Grønne å sikre at veiene vi kjører på er tryggest mulig. Vi har foreslått nøyaktig like mye penger til å bedre trafikksikkerheten, framkommelighet og vedlikehold av eksisterende veier som regjeringen. I tillegg tar vi til orde for en kraftig utbygging av elektriske ladestasjoner slik at elbil skal bli et reelt alternativ over hele landet innen 2017. Som politikere er det vårt ansvar å legge til rette for at det er praktisk mulig for folk å leve gode og sunne liv og samtidig komme seg fra a til b.

Back To Top