fbpx
Annonse:
Grete A. Husebø Ansvarlig Redaktør
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Det er i motbakke det går…

Uttrykket over behøver når alt kommer til alt ikke å fullføres, for det er når mennesker møter motbakke at de blir nødt til å sørge for fremgang. Om det er i en bratt kurve rett oppover eller i en slak bakke spiller liten rolle. Nå er dagene hvor vi i Arendal skal hedre dem som har det tøft her.

Motbakkefestivalen arrangeres av Arendal kommune i samarbeid med Kirkens Bymisjon, T5, Frelsesarmeen og Med hjerte for Arendal. I år løftes arrangementet opp fra kun å være en fest under Arendalsuka, til å bli et eget separat arrangement. Gatefotballturnering, konserter og båtturer står på programmet.

Arendal kommune hevder seg ikke i en positiv retning når det gjelder antall sysselsatte, men utmerker seg stadig negativt når det er snakk om trygdede, uføre og de som av andre grunner står utenfor arbeidslivet. For dem som har behov for ekstra støtte og hjelp i hverdagen har vi heldigvis et godt tilbud, kommunen og private aktører tilbyr god hjelp for dem som skal forsøke å komme tilbake i arbeidslivet og for dem som trenger arbeidslivstrening. For dem som ikke er på det nivået står T5-senteret, Dagsenteret og Treffstedet tredje etasje parat. Her treffes både ansatte og brukere hver dag, for å gjøre sin hverdag litt bedre. Nå er sjansene store for at disse personene i enda større grad skal kunne skape en bedre hverdag for seg selv, når det gamle brannstasjonbygget i Blødekjær utbedres for å kunne samle disse tre brukergruppene under ett tak.

Arendal har med Hovefestivalen, Canal Street, Arendalsuka og alt fra korcamp til ulike politiske leire lenge vært ett godt samlingspunkt for mennesker som vil utvikle seg videre innen sitt interessefelt, Arendals Tidende synes det er flott at det nå også blir et alternativ for de som har litt mindre ressurser til å skape sin egen sommerfestival.