fbpx
Annonse:

Styrke, ansvarlighet, omsorg foran skole

POLITIKK:

I Arendals Tidende 1. juni og Agderposten sier de at det er styrke og ansvarlighet sammen med omsorg som er årsaken til deres valg, der skolene ikke ble prioritert, bare Eydehavn ut denne valgperioden.

De er nå blitt medlemmer i Høyre som vil legge ned Eydehavn skole og begrunner dette med at de ikke er listekandidater. Hvor er ansvarligheten? Det skrives videre at de har prioritert omsorgen foran skole, og har skjermet omsorgssektoren for budsjettkutt. Mye kan sies om dette emnet, der omsorgssektoren og hjemmesykepleien er blitt omorganisert. Har det blitt bedre? Sakene som er brettet ut i media om omsorgssektoren sier sitt, spesielt hva de ansatte kan gjøre eller ikke gjøre. I media ser vi at ordføreren har vært med en ansatt og sett hva systemet tillater i bruk av tid.

Vil det nå bli endringer etter ordførerens en dags prøve i hjemmesykepleien? De sier videre at flere i Pensjonistpartiets styre ikke er opptatte av omsorgstjenestene. Etter at de to ble ekskludert har Pensjonistpartiet fulgt debatten i bystyret og komiteer for å være kjent med sakene, spesielt i omsorgssektoren. Overgangen til Knut Tveiten fra Høyre, har medført at vi er mer oppdaterte enn noen gang før, sakene er blitt behørig debatert i partiet hele tiden.

Spørsmålet er, hvilke konkrete forslag har de ekskluderte fremmet om omsorgen? Pensjonistpartiets vilje til å prioritere omsorgen skal ingen tvile på.

Livet er slik at de som er barn i dag, om noen år skal sikre oss eldre vårt levebrød, pensjonen, som vi har krav på. Det er derfor særdeles viktig at våre barn, barnebarn og oldebarn sikres et fundament som gir gode forhold for dem frem mot arbeidslivet.

Gode forhold i familiene, mellom generasjonene er verdifult, og gir kommende generasjoner et fundament, og trygghet som mange i dag ikke har.

Vi ønsker dem lykke til i sitt nye parti, Høyre.

Olav Reiersølmoen

For styret i Arendal Pensjonistparti