fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Å godblunke til

Alf Prøysen og andre har opp gjennom tidende godblunket til både den ene og den andre og nå viser det seg at et flertall av landets ordførere og deres rådmenn ønsker kommunesammenslåinger. Det er NHO som spør denne gangen og ikke uventet ser de kommunene som har deltatt i undersøkelsen noen hindringer for sammenslåing i nettopp sin kommune, men forstår allikevel at færre og større kommuner er nødvendig.

I avisen vil vi i denne saken nytte vårt privilegium til å observere og kommentere en av de antatt heteste sakene i høstens valgkamp – kommunesammenslåing i denne stortingsperioden.Enn så lenge sier statsråd Sanner i sitt kommunedepartement at det er frivillighet som skal råde, men det kan komme en dag der staten vil ta i bruk tvang, må vite! Når så mange kommuner tilsynelatende sliter med å finne sammen i større enheter kan det skyldes mange ting og vi skal i dag se litt på utfordringen når storebror og lillebror skal bli venner for livet. Noen husker tvangssammenslåingen av kommunene rundt Arendal i begynnelsen av 90 tallet og de til dels skarpe frontene fra den gang.

Det var liten vilje i kommunene Øyestad, Hisøy, Tromøy og Austre Moland til å bli en del av Arendal kommune. De minste ville den gangen altså ikke komme til storebror. Lokalt vet vi så alt for godt hva sammenslåinger med større enheter fører til. Mang en gang har innbyggerne Aust-Agder etterlyst sin broderlige andel av NRK sendingene som har hovedkontoret sitt i Kristiansand. Der ligger også Politiets hovedkontor for Agder og det er blitt sørgelig stille i huset deres på Kanalplassen. Tragedien for sykehuset i Arendal som lillebroren på Agder vet vi også mye om, etter hvert. Hvordan det går med felles fylkesmann på Agder vet vi ikke ennå, men det er lov å gjette! Den nest største kommunen har i debatten om kommunesammenslåinger derfor mest å tape og vil ofte heller velge å godblunke til en kommune som er mindre enn seg selv.

Lokalt kan det være spennende å tegne kommunekart enten dette blir en østre, en knutepunkt sør-sak, et fjellalternativ eller hele Aust-Agder fylke som en kommune. Passeren har fått et nytt liv og denne gangen er den oftere å finne på rådmannskontorene enn i klasserommet. Det tegnes sentrum og periferi, regnes innbyggertall og ses på mulighet for næringsutvikling. Problemet er kanskje at passerspissen flyr hit og dit alt etter hvor i fylket kommunen ligger og ikke er sirklene som tegnes like store heller, noen ganger ikke større enn dagens avstand til naboen.

Det er i sannhet ikke like lett å finne en partner i dag!

Vi i avisen forstår den skepsisen enhver lillebror må ha når det skal innledes et samarbeid med storebror. Alt for ofte har sammenslåinger, noen ganger sukret opp med det flotte ordet fusjon, ført til en sentralisering i stedet for at både storebror og lillebror ble gode sammen. Spørsmålet, ja kanskje det store spørsmålet for de nye kommunestyrene som setter seg sammen i høst, blir derfor: Hvordan det skal la seg gjøre å få til de nødvendige reformene i kommunesektoren uten at lillebror blir spist av storebror. Det er ingen liten oppgave de politikerne folket skal velge til høsten har fremfor seg.

Back To Top