fbpx
skip to Main Content

Det er din søndag

POLITIKK:

For de fleste nordmenn er søndag annerledesdagen. Det er en verdi som nå står på spill.

En av de tidligste, og viktigste kravene fra den organiserte arbeider bevegelsen var retten til å ha fri. En mer rettferdig beskatning, demokrati, et organisert arbeidsliv og regulering av arbeidstider har vært med å skape et samfunn med mindre for skjeller mellom folk, og et samfunn hvor du har større makt over egen hverdag.

Søndagen er en dag hvor de aller fleste kan bestemme over seg selv og sitt eget liv. Det er et gode for samfunnet vårt at flest mulig deler en ukentlig fridag til å bruke til sin familie, sine venner og sine interesser.

Annerledesdagen er annerledes for de fleste, men ikke for alle. Det er flere nødvendige samfunnsoppgaver som ikke kan ta fri noen dager. For disse gruppene må vi finne alternative løsninger for å verne om arbeidstakernes rettigheter, fri og lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. At ikke alle har fri søndag er likevel ikke et argument for at tusenvis av mennesker må jobbe en ekstra dag i uken. Ifølge FAFO-notat 2015:03 risikerer så mye som 245 000 flere nordmenn å måtte jobbe søndag med regjeringens forslag.

Høyresiden skyver foran seg ungdom og studenter i sin argumentasjon, og mener det å åpne for søndagsåpne butikker vil skape arbeidsplasser for ungdom. Problemet med denne argumentasjonen er at det ikke stemmer. Ifølge NHO, Virke og butikkene selv vil ikke handelen øke, men spre seg utover en ekstra dag i uken. De økte kostnadene butikkene påføres må dekkes av økte priser for forbukerne, uten at det nødvendigvis ansettes flere i varehandelen. Smil, du har gjort en dårlig deal.

Fagforbundet som organiserer Aust-Agder AUF arbeidstakere i varehandelen, Handel og Kontor (HK), er mot forslaget om søndagsåpne butikker fordi det fratar deres ansatte en viktig rettighet. Forståelig nok. Søndagen er viktig for folk fordi søndagen er annerledesdagen de fleste av oss selv kan bestemme over. I et samfunn hvor butikkene er åpne fra tidlig om morgenen til sent på kveld 6 dager i uken kan man knapt snakke om noen tidsklemme, og innføring av en ny handledag er ikke en reell frihetsreform for folk flest.

AUF er bekymret for at det er med søndagsåpne butikker som høyrepolitikkk ellers: bare begynnelsen. Idag får arbeids takere som jobber søndag lønnstillegg for ubekvem arbeid s tid. Begrunnelsen for det er at søndagsarbeid er unntaket, ikke regelen. Bli det tvert i mot regelen og ikke unntaket, faller begrunnelsen for tillegget bort.

Det betyr at skillet mellom søndag og ukedag forsvinner, og folks rettighter står på spill. Derfor føyer regjeringens forslag seg inn i rekken av Høyre og Frp-regjeringens politikk: flere midlertidige ansettelser, fjerning av kollektiv søksmålsrett, svakere rettigheter på arbeidsplassen og en total tiltaksløshet mot den økende arbeidsledigheten.

Retten til søndagsfri må fortsatt være hovedregel. Vi erkjenner at ikke alle kan ha fri søndag, men vil ikke kaste oss på en 7-dagerskarusell hvor stadig flere må jobbe en ekstra dag i uken, bare fordi det står i partiprogrammet til Høyre og Frp. Valget 14. september handler om deg, ditt liv og din fremtid. Arbeiderpartiet garanterer at vi ikke vil åpne for søndagshandel.

Vi skal heller styrke arbeidsmiljøloven og sette inn tiltak mot den økende arbeidsledigheten, ikke kaste bort tid på unødvendige forslag som stjeler fritiden til folk flest.

Back To Top