fbpx
Annonse:

FpU er dyrenes beste venn

POLITIKK:

Dette skal vi gjennomføre ved å opprette et eget dyrepoliti i Norge og ved å sørge for at dyremishandlere skal bli straffet med strengere straffer enn i dag, og at de skal bli fratatt retten til å eie dyr for alltid.

Dyrene må bli tatt på alvor. De fleste saker som blir anmeldt blir dessverre henlagt. Fra perioden 1995 til 2000 ble hele 68 av 82 saker henlagt. Det er vanskelig for politiet å behandle dyrevernsaker fordi de mangler kompetanse.

Både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen mener at strafferammen for å begå dyremishandling er lavere enn det loven tilsier. Det betyr at straffene som blir gitt, er lavere enn det loven tilsier, og at gjerningsmannen da kunne fått en strengere og mer rettferdig straff.

Etter dyrevernloven har man en øvre strafferamme på tre år for mishandling av dyr. Lav bot, få tilfeller av betinget fengsel og ytterst få tilfeller av betinget dom er de straffene som er blitt gitt til i dag.

Gjerningsmannen kan bli fratatt retten til å holde dyr, men dette er ofte i en begrenset tidsperiode og for et bestemt dyreslag. Det utføreres ikke kontroll på om gjerningsmannen har skaffet seg nye dyr. En slik straffereaksjon fører til nye muligheter for dyremishandling.

Menneskene som påfører dyrene skader har en lettere tendens til å begå voldelige handlinger på mennesker også. En undersøkelse fra Sverige, der de har dyrepoliti, viser at 70 prosent av tilfellene der dyr blir utsatt for grov vold, har også ektefelle/ samboer eller barn blitt utsatt.

FpU er stolte av å kunne si at landbruksog matminister Sylvi Listhaug støtter FpUs forslag om å innføre dyrepoliti, og vil nå gjennomføre et prøveprosjekt. Ved å opprette et dyrepoliti vil man kunne behandle dyrevernsaker på en grundigere og bedre måte. Det er viktig at man har kompetente politifolk. Slik kan gjernings mannen bli straffet på en måte som reflekterer alvoret i den kriminelle handlingen som er blitt begått.

Vilde Elizabeth Larsen Agder FpU