fbpx
Annonse:
Copyright: Haeferl Own Work/Wikimedia Commons
Copyright: Haeferl Own work/Wikimedia Commons

Humanisme mot religiøs undertrykkelse

POLITIKK:

Human-Etisk Forbund har nettopp avholdt landsmøte for 2015 hvor representanter fra Grimstad og Arendal representerte AustAgder. Der har vi tatt tydelig avstand fra en utvikling hvor religion brukes som påskudd for å legitimere menneskerettighetsbrudd gjennom vold, terror og krig. Forbundet mener Norge bør ta en større rolle i å prior itere dette arbeidet internasjonalt.

I Syria og Irak har Islamsk Stat (IS) lykkes i å erobre store områder og har etablert et totalitært regime basert på en ekstrem og konservativ tolking av islam. Dette har ført til store flyktningestrømmer og sterke brudd på grunnleggende menneske rettigheter, særlig blant religiøse minoritetsgrupper.

I Myanmar og flere deler i Sør-Øst-Asia opplever det muslimske Rohingya-folket omfattende og systematisk undertrykkelse. De utsettes for tortur, voldtekt, tvungen barnebegrensning og drap. Tusenvis har rømt fra Myanmar. FN og Human Rights Watch omtaler dette som etnisk rensning og forbrytelser mot menneskeheten.

Det er ikke bare grupperinger, men også enkeltpersoner som forfølges av religiøse regimer og organisasjoner. I land som Saudi-Arabia er bloggeren Raif Badawi dømt for frafall fra islam og dermed tusen piskeslag og ti år i fengsel. I Bangladesh har tre sekulære bloggere blitt hakket i hjel fordi de har utfordret rådende tradisjon, kultur og religion med å tenke og ytre seg fritt i et ufritt samfunn. Myndighetene ser en annen vei og aksepterer stilltiende at religiøse ekst remister tar loven i egne hender og lynsjer dem som tenker annerledes.

I mange samfunn er det å kritisere religion og religiøse institusjoner fortsatt noe av det aller mest tabubelagte man kan gjøre. Å kritisere religion er å utfordre de aller mest grunnleggende samfunnsstrukturene i flere land. Når man først åpner for kritikk av religion og tradisjoner, er det mange udemokratiske regimer som risikerer å miste hele sitt fundament. Derfor er religionskritikken viktig og derfor må det være en internasjonal oppgave å forsvare de modige stemmene som tør å vise vei. Religionskritikk er imidlertid ikke forbeholdt oss sekulære. For mange regnes det å ha en annen oppfatning enn flertallet i religiøse spørsmål i seg selv som uaksep tabel kritikk. Retten til å kritisere og utfordre religioner er derfor viktig for alle mennesker, uavhengig av religiøs overbevisning.

Alle mennesker fortjener å leve sitt liv i frihet fra vold og undertrykkelse. Ekstreme religiøse grupperinger og regimer er blant de største truslene mot denne retten i dag. Human-Etisk Forbund tar sterk avstand fra bruken av religiøse dogmer for å rettferdiggjøre brudd på menneskerettighetene og vil motarbeide alle ekstreme fortolkninger.

Lise Lothe Human-Etisk Forbund, Grimstad

Arne Reitan Human-Etisk Forbund, Aust-Agder