fbpx
skip to Main Content

Trygghet i hverdagen – der du bor!

VALG:

Navnene på disse er: Atle Svendal, Jelena Høeg-Omdal, Jarl Steinar Odinsen, Vanja Grut, Cathrine Krogstad Hansen, Marte Ness Thomassen, Gry Schjølberg, Hanne Linn Nygård, Svein Harald Monsen, Maria Hevzy og Reidar Skaaland.

Vi vil jobbe for Arbeiderpartiets saker, i henhold til programmet vi går til valg på. Vestre Arendal Arbeiderlag har også en del saker spesielt knyttet til vårt område. Det er:

 • Bevaring av gamle turløyper og etablering av nye (også lysløyper) i forbindelse med utbygging av boligfelt og veier.
 • Ny vei mellom Trommestadveien og Sandvigveien på Hisøy.
 • Bevare Åsbieskogen
 • Styrke nærmiljøene gjennom å ta vare på barneskolene og sikre trygg skolevei.
 • Etablere gangog sykkelvei mellom Løddesøl og Rygene.
 • Bevare Slaabervig for allmennheten.
 • Sikre variert boligbygging i hele kommunen gjennom kommunale boligfelt.
 • Legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser i alle deler av kommunen.
 • Styrke kollektivtransporten og innlemme byfergene i kollektivt transporttilbud.
 • Vi vil jobbe for at deler av Willumstad-området på Hisøy blir naturpark.
 • Vi ønsker fortsatt god kontakt med lag og velforeninger.

Jarl Steinar Odinsen.

Leder av Vestre Arendal Arbeiderlag

Bystyrerepresentant og listekandidat for AP.

Back To Top