fbpx
Annonse:

Exit Pakkhuset Galleri?

KULTUR:

Pakkhuset Galleri, et livgivende sted for kulturelle opplevelser i nennsomt restaurerte lokaler må, etter ufin behandling fra lokale myndigheter, legge ned.

Livet på Torvet skapes ikke bare av det som skjer midt på plassen, men også av virksomhetene rundt.

Pakkhuset Galleri var et yndet sted for turister og byens befolkning. Et sted hvor folk kunne betrakte kunst i kulturhistoriske omgivelser, ta en kopp kaffe eller et glass vin og kanskje lytte til en liten intimkonsert.

Nina og Tom hadde skapt en kulturell oase i en by som stadig frarøves noe av sitt særpreg

De kommunale saksbehandlerne hadde invitert seg selv til fest i lokalene og kom med krav om bruksendring dagen etter. Dette burde vært taklet på en mer verdig måte.

Hvorfor ikke være mer behjelpelige, komme med råd og være litt mer løsningsorienterte? I antikvarisk bevaringsverdige bygninger bør det også kreves et rimelig krav til sikkerhet, men ikke nødvendigvis på samme nivå som for nybygg. Selve søknadsprosedyren bør etter min mening kunne forenkles.

For at slike bygg og miljøer skal bestå, er det også viktig at de fylles med funksjoner tilpasset omgivelsene. Det er nettopp det Nina og Tom på en ypperlig måte fikk til. Jeg synes at Arendal kommunes krav om en omfattende og kostbar bruksendringsprosess bør frafalles, og at det gis tillatelse til galleridrift, gjerne tidsbestemt, men med regler om max. antall personer i lokalene, evt. direkte brannvarsling til brannstasjonen, ytterligere merking av eksisterende røm ningsveier etc.

Håper nå at politikerne, Torvets Interesseforening, Arendal By as, Med Arendal i Våre Hjerter, Næringsforeningen og alle gode krefter kan tre støttende til for å berge denne kulturelle oasen i byen vår.

Øystein Bjørløw Arendal