fbpx
skip to Main Content

Mer tid hos pasienten!

POLITIKK:

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Robert Cornels Nordli fulgte opp dette med et løfte til velgerne om å knuse den såkalte stoppeklokka og heller satse på tillitsbaserte tjenester. Hvordan han skal gjøre det fremstår for oss mer uklart.

Vi i Arendal Høyre har klare mål og planer for hvordan de hjemmebaserte tjenestene skal bli enda bedre og med pasienten i sentrum!

De ansatte i Arendal kommune, som jobber med hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie gjør en meget solid jobb i en krevende hverdag.

Innenfor hverdagsrehabilitering har Arendal kommune oppnådd svært gode resultater etter at ordningen ble innført for drøye to år siden. Så gode er resultatene at mange kommuner vil høste av våre erfaringer. På Høyres landsmøte i april 2015 kunne Høyres ordførerkandidat i Arendal, Geir Fredrik Sissener, med stolthet få mulighet til å dele Arendal kommune sine erfaringer med alle delegatene. Helse og omsorgsminister Bent Høie har videre utfordret Arendal kommune og andre kommuner til å videreføre metodene og helhetstenkningen fra hverdagsrehabilitering med pasienten i fokus til alle hjemmebaserte tjenester. Høyres landsmøte 2015 vedtok: «Høyre vil legge til rette for innføring av hverdagsrehabilitering i hjemmebaserte tjenester. Dette er en tverrfaglig innsats mot mestring av daglige aktiviteter i den enkeltes hjem og nærmiljø.»

Dette gir spennende perspektiver og en spennende retning for videre tjenestetilbud. I august vil det være møte mellom Helse og omsorgsdepartementet og Arendal kommune knyttet videre utvikling og mulige pilotprosjekter.

Hva bør så være målsetningene for de hjemmebaserte tjenestene?

 • Pasientens behov i sentrum.
 • Mer tid hos pasientene.
 • Mer helhetlig og individuell omsorg.
 • Økt kompetanse til de ansatte.

Hvordan skal vi nå disse målene?

Vi i Arendal Høyre er i denne sammenheng svært opptatt av to forhold:

 • Utviklingen skal skje i tett samarbeid med ledere, tillitsvalgte og ansatte – sammen finner vi de gode løsningene!
 • Det må jobbes kontinuerlig med utvikling og innovasjon slik at vi kan få mest mulig ut av de menneskelige ressursene, pengene og tilgjengelig teknologi.

Vi mener følgende grep vil være viktige for å frigjøre mer tid for de ansatte til å være hos pasientene og samtidig kunne øke kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene:

 • Mindre byråkrati, herunder enklere og mer helhetlige vedtak.
 • Tettere kobling mellom pleier og pasient gjennom bedre kjennskap og nærhet.
 • Rett kompetanse til rett sted, herunder mye større grad av kobling mellom pasientgruppe og pleier.
 • Forsøksprosjekter innen IKT og smartere løsninger, på organisering, tverrfaglig samarbeid og ledelse.
 • Ta utgangspunkt i gode erfaringer

fra hverdagsrehabilitering i Arendal med pasients behov i sentrum, samt målrettet innsats.

Arendal Høyre er svært opptatt av at kommunen skal ha meget gode helse og omsorgstjenester og vil i samarbeid med de ansatte kontinuerlig jobbe for utvikling av disse tjenestene og med pasientens behov i sentrum!

Ha et godt valg den 14.september!

Geir Fredrik Sissener

Ordførerkandidat, Arendal Høyre

Liv Aanby

8.kandidat til Bystyret, Arendal Høyre

Camilla Lien

sykepleier og medlem Arendal Høyre

Back To Top