fbpx
skip to Main Content
AMK-sentralen i Lillesand.

Samlokalisering av nødetatene

POLITIKK:

Temaet har blitt løftet opp i forbindelse med forskjellige tragiske hendelser, hvor det har har vært tydelig at etatene politi, brann og helse, ikke har har hatt god nok samhandling, og mangel på struktur og kommunikasjon har har vært avgjørende for utfallet.

I Agder er vi ikke bedre stillet.

Vi har politiets operasjonssentral i Kristiansand, brannsentral på Stoa i Arendal og helse sin sentral i Lillesand.

Er det ikke på tide å gripe tak i dette og organisere enn felles, samlokalisert sentral på Stoa i Arendal? Brannvesenet har lokaler som kan huse alle tre og det bygges nå en ny politistasjon tett inntil. For den medisinske nødtelefonen må jo alt være bedre enn det er idag.

Teamet diskuteres, ikke minst i Oslo, hvor alle etater mener at en sammenslåing er nødvendig av beredskapsmessige hensyn og det er ikke vilje det står på, men som så ofte før, penger.

Jeg oppfordrer Arendal kommune til å ta tak straks, og jobbe for å få samlokalisert nødetatenes operasjon sentraler på Stoa. Dette betyr større trygghet for oss alle, når noe alvorlig skjer og større forståelse for hverandres oppgaver og utfordringer.

At det i tillegg vil bety arbeidsplasser til Arendal er jo heller ikke negativt.

Intet er statisk i livet og om en slik endring ville bety at Politimesteren måtte flytte til Arendal, så er jo ikke det heller negativt.

Asbjørn Olsen

Bystyrerepresentant Ap

Back To Top