fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Sommer for alle

En småbarnsmor som ikke har fast jobb, en familie med innvandrerbakgrunn som har følger statistikken hvor de får mindre betalt i sine jobber enn nordmenn eller et foreldrepar hvor en av foreldrene ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet. Alle eksemplene ovenfor er mennesker vi omgir oss med i det daglige, og mennesker som ikke nødvendigvis har samme muligheter for å dra på ferie som andre i deres omgangskrets.

Barns muligheter for å dra på ferie, og for å få nye opplevelser på lik linje med sine klassekamerater har blitt diskutert høyt og lavt i forbindelse med skoleferier, og i forbindelse med muligheter for å ta barna ut av skolen utenom de fastsatte feriene. Å være rik på opplevelser er ikke lenger bare viktig blant voksne, men blir også et økende statussymbol blant barn. Det er derfor virkelig hjertevarmende når en person fra vårt nærmiljø bestemmer seg for å gi litt av det han har, slik at andre kan få et rikere liv. I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om Rune Osmundsen som ikke bare vil låne bort sin hytte til en familie som ellers ikke hadde hatt råd til å dra på feire, han fyller også opp kjøleskapet og ordner med billetter til badeland.

Når man leser levekårsundersøkelsen for Arendal kommune i 2014 er den røde tråden at statistikken er oven gjennomsnittet der man helst vil være under. I Arendal sentrum og på Stinta bor henholdsvis 35,8% og 29,1% av barna med kun en av sine foreldre. Snittet for Arendal på dette punktet er 19,4 %, som er høyere enn landsgjennomsnittet. Arendal har flere innbyggere med lav utdanning og færre med høy utdanning enn landsgjennomsnittet, og 25,6 % av elever i Arendal oppnådde ikke studieeller yrkeskompetanse etter fem år i 2010-2012. Samtidig er medianinntektenfor ett år i vår kommune 10 000 kroner lavere enn landsgjennomsnittet på 321 600 kroner, og det er flere sosialhjelpsmottakere i Arendal enn i resten av landet. Når man plusser disse tallene sammen med en arbeidsledighet i Aust-Agder i juni 2015 på 3,4 % er resultatet det vi så mange ganger tidligere har hørt: Arendal kommune er preget av dårlige levekår.

Utlånet av en hytte i en deilig ferieuke på Sørlandet kan kanskje ikke gjøre så mye for å endre denne statistikken, men for en heldig familie vil nettopp det gjøre uendelig mye.

Back To Top