fbpx
Annonse:
C2b6b5cba82ea38659e5fdfe923a27c7.jpg

Innbruddsraid i ferietiden

Dette er ikke noe nytt egentlig siden vi fra tid til annen opplever at enkelte landsdeler blir oppsøkt av bander som utfører raske brekk før de returnerer til sine hjemland. Meldinger i media om at tyver er på vei til Norge er ikke greit. Det at folk engster seg for at deres hus eller hytte blir hjemsøkt av tyver kan ødelegge ferien for folk. Heldigvis ser vi at politiet intensiverer arbeidet med å stoppe disse bandene, men hvis det er sant at ferjetrafikken fra Baltikum til Sverige er fulle av tyver og tyvegods, så har politiet en håpløs oppgave foran seg. Vi kan derfor anta at denne tyveritrafikken til Norge vil vedvare om ikke drastiske grep blir gjort. Jeg etterlyser derfor politiske tiltak til å gjøre noe med all den ukontrollerte trafikken til Norge. Årsaken til fri flyt av mennesker som kommer Norge med kriminelle hensikter, er Schengen-avtalen som Norge og øvrig Europa ratifiserte for en del år siden.

Det er takket være norske politikere at vi er tilsluttet Schengen-avtalen. De visste nok sikkert hva konsekvensene ville bli med fri flyt av mennesker over vår grense, men i frykt for å bli oppfattet som rasistiske så omfavnet de Schengen-avtalen. Mange miljøer advarte, men dette lot ikke våre sentrale politikere affisere seg av. Advarsler fra politiet lot heller ikke å ha noen virkning på våre politikere. De mente at politisamarbeidet i Schengenområdet ville løse de problemer som måtte komme på en bedre måte enn å intensivere grensekontrollen. Norske politikere vil altså ikke stenge noen ute, og lar dermed bander fra gamle Øst-Europa få fri innreise og nesten fritt spillerom.

Vi burde få på dagsorden en bred politisk debatt som kan føre til strengere grensekontroll, men det vil neppe flertallet på Stortinget. De overlater heller ergrelsene rundt all kriminaliteten som oppstår i kjølvannet av fri ferdsel over grensen til de berørte og fornærmede samt forsikringsselskapene. Dette kalles på godt norsk ansvarsfraskrivelse. Våre sentrale politikere elsker å fortelle oss at de lager lovene. Det burde fulgt personlig ansvar med å være lovmaker. Schengen-avtalen har så mange uheldige sider at noe burde gjøres med den. Jeg er redd flertallet på Stortinget er for feige til å ta debatten.

Lars Vidar Moen Nedenes