fbpx
Annonse:

Flosta og Strengereid Arbeiderlag – Vi vil jobbe for Øst-regionen i Arendal kommune!

VALG:

Flosta og Strengereid Arbeiderlag har fem kandidater som står på Arendal Arbeiderpartis liste over hvem som kan komme inn i bystyret til høsten. Disse kandidatene er:

Asbjørn Karl Olsen, Anniken Solfjeld Pedersen, Gjermund Thorbjørnsen og Miriam Gumeri Orrego Bjørndahl, Vigdis Langmyr.

Disse kandidatene vil selvfølgelig i første omgang jobbe for hele kommunen, men vil samtidig ha et spesielt fokus på de østre delene av Arendal kommune.

Her er noen av de viktigste sakene:

1. Vi vil jobbe for økt boligbygging og næringsetablering i Flosta og Strengereid

2. Vi vil styrke offentlige tilbud i Flosta som skolen, svømmebassenget og boog omsorgssenteret

3. Vi vil arbeide for et bedre busstilbud til Arendal og Tvedestrand, samt arbeide for utbedring av gangog sykkelveinettet i området.

4. Vi vil arbeide for en tilførselsvei til nye E18 via Slotta i Tvedestrand.

5. Vi vil arbeide for å gjøre Kalvesund festning til et krigsmuseum.

6. Vi vil støtte lokale lag og foreninger og deres prosjekter. Flosta idrettspark og Strengereid Grendehus er viktige anlegg for folk i bygda.

Punktene over er sentrale og viktige fokusområder for oss i Flostaog Strengereid-området. Om det er andre ting du mener er viktig at vi skal jobbe for i neste periode, så ikke nøl med å ta kontakt med en av oss. Heller ikke glem å stemme på oss den 14. september, vi vil sørge for trygghet i hverdagen -der du bor!

Anniken Solfjeld Pedersen

Flosta og Strengereid

Arbeiderlag

Listekandidat for

Arendal Arbeiderparti