fbpx
Annonse:
Rævesand.
Rævesand.

Nei til boplikt

BOPLIKT:

Om man ønsker boplikt eller ei er først og fremst et prinsipielt spørsmål. Høyre setter den private eiendomsrett høyt, og mener det derfor er grunnleggende feil å diktere boligeiere slik boplikten gjør. Den samme respekt for privat eiendomsrett har ikke Arendal Arbeiderparti, og ønsker nok en omkamp.

En rapport fra Bygdeforskning fra 2008 konkluderer med at boplikten ikke fungerer. Det er med andre ord ikke mer helårsbosetting i kommunene som har boplikt enn kommuner uten. Dersom boplikten faktisk hadde fungert etter sin hensikt, hadde saken vært en annen, og jeg kunne til en viss grad forstått intensjonen til tilhengerne. Skal vi imidlertid bruke krefter og økonomiske ressurser på å håndheve et påbud som ikke har noen virkning?

Det var blant annet fryktet at bortfallet av boplikten ville gi høyere boligpriser. Snart ett år er gått siden vedtaket ble satt ut i live. Boligprisene i Arendal har ikke økt mer enn før eller enn i resten av landet. Til stadighet kjøper arendalitter dyre eneboliger ved sjøen for å bruke dem som helårsbolig. Vi blir ikke utkonkurrert av «rike Oslo-folk», og det flytter til stadighet helårsbeboere til både Rævesand, Sandvigen og andre sjønære områder. Venstresidens skremselspropaganda om tomme hus og mørke vinduer vinterstid har blitt gjort til skamme.

Når jeg blir ferdig med mine jus-studier gleder jeg meg til å komme tilbake til Arendal, og gjerne bosette meg i en gammel uthavn. Jeg er oppvokst et slikt sted, noe som i aller høyeste grad kan anbefales, også vinterstid. Det er virkelig et paradis!

La oss si nei til Arbeiderpartiets boplikt, og ja til Høyre bolyst!

Haagen Poppe Unge Høyre i Arendal