fbpx
skip to Main Content

Høyre og venstre og deres tiltro til administrasjonen

SKOLESTREIKEN:

Fungerende rådmann svarte greit på spørsmålene om den økonomiske delen ved opprettelse av friskoler. Det kunne ikke gis noe eksakt svar på hva som ville bli resultatet. Årsaken til dette er at det er flere faktorer som ikke er klare før elevene er innskrevet i skolene og skoleklassene er klare, reiseutgiftene er også avhengig av elevenes bosted. Dette er også vår felles ressurs, selv om det meste blir betalt av fylkes kommunen.

Når ordføreren og Venstres gruppe leder, nå ikke kan gå inn for friskoler på grunn av økonomien, reiser det mange spørsmål. Når forventer de at den økonomiske side ved dette er klar? Er det slik at den siste oversikten som rådmannen har lagt frem, er riktig? Har ikke Høyre og Venstre som ansvarlige partier personer som ettergår administrasjonens overslag i de forskjellige saker? Hva med de som har påpekt feil tidligere?

Når vi leser artikkelen i dagens avis i (Agderposten 25/8) blir det som her kommer frem, en skandale som ikke har noe med den situasjon som vi i dag har i Arendal. (Minner her om politikernes bevilgninger til ikke lovpålagte oppgaver med mer.) Tilliten til politikere er tynnslitt. Slik som de nå turer frem, gir det ikke noen tillit, eller bedre utsikter fremover.

Pensjonistpartiet har tidligere offentlig beklaget den situasjon som skolene er kommet opp i, det er blitt en tap/tap situasjon for alle parter. Høyre og Venstre må nå besinne seg og stå for det som er gitt av signaler i denne sak, og tillate friskoler på Løddesøl og Nesheim. De kan også velge å beholde skolene slik de opprinnelig var, men dette må gjøres slik at innbyggerne i de respektive områder kan akseptere dette. Til slutt, i fjellvettsreglene heter det ” Det er ingen skam å snu” dette gjelder også for Høyre og Venstre i denne sammenheng, men det må være på innbyggernes premisser ved Løddesøl og Nesheim skoler.

Arendal Pensjonistparti ved styret

Olav Reiersolmoen

Back To Top