fbpx
skip to Main Content

Kommentar til «Politisk teater»

POLITIKK:

Moen kritiserer i innlegget FrP og utbrytere i Høyre for å ikke bry seg om velgerenes stemme annet enn ved valg, dette er så snudd på hodet som det kan få blitt. Etter valget i 2011 satte H, FrP og Krf i Rrendal seg ned og forhandlet frem en politisk plattform. Denne fikk med seg saker fra alle de tre partiene. Men utover i perioden ble det mer og mer klart at Høyre, og til dels Krf, ikke så på dette dokumentet som posisjonens kontrakt med velgerene.

Det ble behandlet som et dokument der man kunne overse punkter etter flertall innad i posisjonen. Og flertallet i posisjonen var jo uvergerlig Høyre. Med Krf på slep. Ifølge Moen burde da FrP kaste alle de fremforhandlede punktene i avtalen overbord fordi Høyre var i flertall. Det var ikke på de premissene vi gikk i samarbeid.

Vi arbeidet konstruktivt med fremforhandlingen av samarbeids avtalen, vi svelget våre kameler, men vi var ikke forberedt på å behandles som lakeier under Høyres styre. I ettertid har det kanskje vist seg at Høyre svelget flere ettersom de ikke kunne holde avtalene.

Moen mener og at det drives politisk sirkus for politikerenes egen skyld, dette er og feil. FrP har en kontrakt med velgerene, vårt sentrale og lokale program.

Det er det vi gikk til valg på, og vi gjorde det fordi vi mener at våre løsninger er de beste. Ellers hadde vi ikke kjempet for dem. Moen etterlyser og mer partipisk for å holde posisjonen samlet. Mener han faktisk at ledelsen i Arendal FrP burde svingt pisken over bystyregruppen for å føre Høyrepolitikk ?

Vi hadde en avtale, den ble brutt, men ikke av oss.

Liv Heidi Arnesen

Bystyrerepresentant Fremskrittspartiet

Back To Top