fbpx
Annonse:

Jesus bak en rullegardin i Arendal

KIRKE:

Som medlem av den romerskkatolske kirke burde jeg strengt tatt, og heldigvis ikke bry meg, men som medlem av verdens 1,9 milliarder kristne må jeg. Å foreslå Kristus dekket til ved seremoni, f.eks. begravelse av en human-etiker fra et vigslet kirkerom, er det rene hærverk. Det er helligbrøde og utrykk for en sekularisering av vårt samfunn, hvor intet lengre er hellig. At vårt samfunn blir sekularisert ser jeg personlig på som positivt, men at mennesker ikke lengre skal få ha sin tro, sin religion, sitt livssyn uten å bli respektert, er ikke sekularisering, men brutalisering. Og oddsene er faktisk urettferdig fordelt. Mens disse kan drive hærverk og hets mot spesielt kristne symboler er vi så alt for vant med, men vi har ikke mulighet å gjengjelde på samme måte. De har nemlig ingen symboler. De tar kristne riter, tømmer dem for det de mener er religiøst innhold, og fører dem videre som humanistiske overgangsritualer. Som en professor ved UiO sier, «HumanEtisk Forbund lever av å kritisere kirken, bidrar ikke konstruktivt i samfunnsdebatten, ja vi kan kalle dem en parasittisk organisasjon. De forsøker å lage et ideologisk grunnlag, men når de kommer på banen er det stort sett som rene reaksjoner mot kirken og kristen kultur generelt.» (prof. Brekke). Selv opplevde jeg det sterkt og ærlig, da en av vår tids fremste tenkere, ateisten og filosofen Jürgen Habermas for ca. ett år tilbake sa at Europa burde ta mere til seg kristendommen. Dette begrunnet han ut fra et etisk livssyn og menneskesyn. Human-Etisk Forbund syntes å være fortørnet over det meste hva angår kristendom. Jeg er ikke i tvil om at de regelrett driver å provoserer. Jo, selvfølgelig bare «fromme» kristne. Islam og muslimer våger de ikke å provosere, det kan være for farlig. At denne prokokasjonen skyldes manglende respekt for andres tro og samvittighet, syntes ikke å plage dem. Kan faktisk gi assosiasjoner til såkalte islamister-hva mentalitet angår. Selv har jeg gjennom et langt liv arbeidet, vært sammen med også human-etikere, selvfølgelig. Stort sett uproblematisk. Men, har desverre også dårlige erfaringer. Mens vi andre lar vår tro være et privat anliggende, f.eks. i arbeidssituasjonen, har jeg opplevet det motsatte fra h-e,ere. En leges største glde var å klappe seg på magen og si «gud er god», og da helst når det var troende i hans nærhet. Jeg underviste ved skole i Oslo. Unge Fragell var elev. Ikke en time fikk begynne på en anstendig måte, alltid sto kroppen opp for å drive propaganda, ja for Human-Etisk Forbund.

Så, det virkelig alvorlige ved kirken i Arendal. Hva denne er bygget til, hva den skal benyttes til, kirkelige handlinger, blir ignorert. At det er et innviet, hellig rom, syntes totalt fraværende for prest og kirkeverge. At et hus som blir brukt til gudstjenester, må man vise respekt for. Ærefrykten for hellige handlinger og de kristnes skikk og bruk gjennom 2000 år, i sine kirker, skal og må respekteres, på lik linje som human-etikere forlanger respekt for sitt livssyn. For det er livssyn, og mennneskesyn det handler om. Det meste i et kirkerom er gjennomsyret av kristen symbolikk i en eller annen form. Selve fundamentet, grunnsteinen ser vi ikkke, men denne er vigslet og lagt på plass i et kristent perspektiv. Alteret er uten tvil det viktigste i et kirkerom. Et krusifiks, alterbilde eller korsbilde skal henge slik at alle kan se det og ha oppmerksomheten rettet mot det. Dette vil prest og kirkeverge i Arendal dekke til, evt montere på et trillebord som kan trilles inn ved kirkelige handlinger. At de tør! Når det syntes å ikke være begrensninger eller samvittighet for hva et kirkerommet er, og hva det skal brukes til, blir det nifst. Neste steg er vel supermarked i Oslo Domkirke, gourmetmat i Lillehammer kirke, svømmehall Bodø Domkirkeja mulighetene er legio.

De følelser som mange føler og forbinder med en kirke, hvor det er opplevet gode og tunge stunder. Hvor vi har døpt våre barn i den kristne tro, hvor vi har fornyet vårt dåpsløfte, hvor vi er viet, og hvor vi har begravet våre døde, alt i under det kristne symbol og ånd. Som nå risikerer å bli gjemt bak en rullegardin. Human-etikerne har mange, mange muligheter til egnede rom for sine seremonier. Det finnes mange nøytrale seremonirom rundt i landet, det er sykehuskapell, nøytrale sådan, kommunehus med egnet lokale, Folkets Hus mange steder, ja det er faktisk bare å velge og vrake for h-e,tikerne. Men så velger de en kirke kun for å provosere. De minner meg om dem som forfulgte de første kristne. Vår tids kristenforfølgelse er det Human-Etisk Forbund som står for. Og at de orker å la sine døde bli begravet på en kirkegård må jo være til bry både for en humanetiker over bakken, og til beskjemmelse for ditto under bakken.

Så, nå må jeg puste befriende ut! Ikke for å hovere. Men, en ide, en tanke som er lansert i Arendal er totalt fremmed, og utenkelig i den kirke jeg tilhører, heldigvis. Nei, human-etikere, respekter andres tro og samvittighet, også kristnes, og dere kan få respekt tilbake.

Terje Bernt Norstrand

Lom