Annonse:
Dec9a3a1d398abb0facad3dac0625191.jpg

En livsviktig presisering

Mobbing kan opptre i uendelig mange former. Nettmobbing på det sosiale nettstedet ASK. FM skapte en internasjonal selvmordsbølge i fjor. Barn og unge i Norge blir daglig utsatt for psykisk og fysisk mobbing. Jenter tisker og hvisker, kanskje «rotter de seg sammen». Gutter roper, slår og slåss. Sånn er iallfall klisjeene. Mange mobber på nett. Noen sender stygge tekstmeldinger.

Og selv om barn er barn kan deres handlinger få fatale følger.

Norge topper statistikk etter statistikk, men ikke på en god måte. I vårt lille land er det både flere som er blitt mobbet og som mobber enn i resten av Europa. I Norge er 12 prosent flere enn i resten av vår verdensdel blitt mobbet, nærmere bestemt 31 prosent. 18 prosent har blitt mobbet ansikt til ansikt, seks prosent på nettet og åtte prosent på mobiltelefonen.

Opplæringsloven og privatskoleloven kan bli endret nå, men det burde ikke være nødvendig. Kunnskapsdepartementet har sendt ut et forslag til alle landets kommuner. De vil presisere i lovteksten at en elev som mobber skal kunne bli sendt til en annen skole. Dette skal selvfølgelig være siste utvei. At mobberen blir fjernet fra situasjonen har imidlertid ikke alltid vært tilfellet, derav presiseringen. Skolen plikter å tilby elevene et godt fysisk og psykososialt miljø, og det skal jobbes aktivt for å forebygge mobbing. Om det er mistanke om at noen mobbes skal rektor og lærere handle. Handlingen har dessverre gang etter gang vært å flytte en utsatt elev til en annen skole, og å la mobberen bli igjen som kongen på haugen. Et miljøskifte er ofte vanskeligere for en person i en sårbar situasjon, enn for en sosialt sterk mobber, det er viktig å huske på. Det husket bystyret da de torsdag gikk inn for presiseringen.

Å avdekke mobbing er utfordrende, for det skjer ofte i det skjulte. De siste årene har smarttelefoner og PC-er på nesten ethvert gutteog jenterom gjort lærernes jobb enda vanskeligere. Lærere som knapt klarer å sette på en DVD-film i timen skal plutselig forholde seg til det som skjer i lukkede rom på sosiale medier.

Det er likevel vanskelig å forstå hvorfor mobberen i så mange tilfeller har vært den som får forbli på skolen. Og som får forbli blant sine venner og kjente. Kanskje fordi skolen ikke handler før foreldrene føler seg tvunget til å fjerne sitt barn fra en vanskelig situasjon?

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør