fbpx
skip to Main Content

Bystyret og ordføreren i Arendal

POLITIKK:

Det blir likevel helt feil når han legger skylda på det samme bystyret, som om det var en massiv enhet.

Jeg vil minne ordføreren om at det er dette bystyret som har utnevnt ham, og at han selv representerer en flertallskonstellasjon. I tillegg vil jeg nevne at han og hans parti gikk til valg med en del programposter og løfter som ikke er like lette å kjenne igjen i deres politiske virke og kamp.

Flertallskonstellasjonen er skjør i Arendal, og det bør de ledende figurer i denne ta inn over seg. Mitt syn er at det er lite klokt å basere sitt styre på å presse gjennom vedtak med knappest mulig flertall, der deler av flertallet attpåtil er hardt presset av sitt eget parti til å stemme mot sin overbevisning.

I lignende situasjoner har det vært vanlig i rikspolitikken å søke brede forlik, men i Arendal brukes makt som rett i stedet for å skaffe brede flertall bak solide vedtak. Press mot enkeltrepresentanter og ordførerens avvisning av votering over forslag er to eksempler på dette.

Man undervurderer opposisjonen hvis man tror den slutter å kjempe for det den mener er rett, når alle vet at flertalls vedaket er avhengig av motvillige stemmer. Det bygger heller ikke opp under samarbeidsviljen at forslag fra opposisjonen nærmest rutinemessig blir nedstemt, selv de som har et praktisk heller enn politisk innhold, og også forslag som er i tråd med flertallets egen politikk!

På toppen av dette kommer de arrogante avvisningene av våre argumenter som vi i opposisjonen opplever. Før vedtaket om nedleggelse av skoler ble fattet, ble det pekt på muligheten for akkurat det scenariet vi fikk. De forsøk på etablering av privatskoler som nå gjøres måtte jo komme, og de økonomiske sidene av nedleggelser endret seg. Da dette ble trukket fram i forkant ble det latterliggjort, og ikke tatt på alvor.

Det skjøre flertallet klamrer seg til makta med press mot egne representanter og arrogant avvisning av opposisjonens forslag og argumenter. Mangelen på forsøk på å oppnå enighet som kan holde seg også inn i neste valgperiode tyder på at man ser det som utenkelig at man taper valget, og viser en respekt løs holdning til mindretallet.

Det, sammen med ordførerens avvisning av å behandle forslag og hardt press mot egne representanter, viser en holdning til demokratiet som vi ikke er tjent med i det lange løp!

Back To Top