fbpx
skip to Main Content

En manns show

POLITIKK:

Journalistisk lager Agderposten et enmanns show hvor en svært ubalansert og subjektiv versjon av sannheten får komme på trykk over to hele sider. Ingen andre synspunkter får komme frem.

Ordfører sier det er et skuespill i bystyret i Arendal. Ja vel – og hvorfor det? Og, har han glemt at han i så tilfellet er teatersjef? Det kaos som måtte oppleves i bystyret torsdag er fullt og helt posisjonens bedrift.

Ap som største opposisjonsparti har vært ryddige og stått på sitt primære syn i saken hele tiden. Vi vil ta bygdene i kommunen på alvor.

For Ap handler dette om praktisk politikk, en konkret og svært viktig sak – vi ønsker å opprettholde nærskolen på småskoletrinnet. Vi er ikke interessert i teater og det tror jeg ikke de andre opposisjonspartiene er heller.

Ap har kjempet for nærskolene og nå har et flertall i bystyret støttet dette. Vedtaket i skolesaken fra torsdagens bystyremøte forteller at det er et flertall for nærskolen på småbarnstrinnet. Dette kan verken ordfører eller rådmann nå overse. En hasteutredning skal helst på bordet til oktobermøtet og det er stor utålmodighet i saken. Vedtaket sikrer at det nå gis en åpning til å ta en reell debatt om realitetene i saken og gi nærmiljøene den respektfulle behandlingen de fortjener. Det ble også vedtatt en ekstern evaluering av hele skolestrukturen i kommunen. Det viser at flertallet ikke er fornøyd med de alternativene som til nå er presentert bystyret.

Ordførers uttalelser tyder på at han har gitt opp å være ordfører for hele bystyret.

I sine uttalelser i avisen slår han ikke bare mot sine politiske motstandere, han går da også mot sine egne. Det pleier å være lurere å lytte til enn å fordømme medrepresentanter.

Det har vært et demokratisk underskudd i behandlingen av skolesaken i bystyret. Ordfører har styrt når folkevalgte kan diskutere ny relevant informasjon i saken, som for eksempel da vi fikk signaler om at foreldrene på Løddestøl og Nesheim ønsker å søke om en privatskole. Noe som endret mange forutsetninger for vedtakene. Han har ved flere anledninger nektet bystyret å stemme over forslag opposisjonen har fremmet og i andre sammenhenger egenhendig tatt avgjørelser om voteringsrekkefølgen ved uenighet.

Dette er mot kommunens eget reglement og i følge professor Bernts kommentarer til kommuneloven har han heller ikke ryggdekning for å egenhendig avgjøre voteringsrekkefølgen ved uenighet i bystyret. Til det kommer også at det selvfølgelig heller ikke er særlig lurt. Selv folkevalgte i eget parti reagerer på at ordfører ikke tillater den reelle debatten som folkevalgte bør og skal ha i slike viktige saker. Folkevalgte i ordførers egne rekker sier: «Det er absurd å legge ned grendeskolene». De blir ikke hørt eller tatt på alvor. Ved på et tidligere tidspunkt å ta hensyn til all denne tvil og ny informasjon som tilflyter saken, kunne en i fellesskap kommet frem til gode løsninger, et eller annet sted mellom de politiske ståstedene i dag. Men dette har ikke posisjonen, ved Høyre i spissen, vært interessert i. De satset på at de hadde flertall – og vips så hadde de det ikke.

Nina Jentoft

Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Back To Top