fbpx
Annonse:
B1533ac733fe96260e507ea2c8434ef1.jpg

KOMMENTAR: Liten grunn til bekymring

KOMMENTAR

Sommeren har fortonet seg som en eneste lang solskinnsdag for de fleste, og store deler av næringslivet har valgt strandliv og festivaler framfor markedsanalyser, produktutvikling og salg i noen uker.

Men nå er vi i gang igjen, og denne uken er det stor oljemesse i Stavanger. Her har vi fått høre at det er mørke skyer i horisonten. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå forventes det at olje og offshorebransjen vil investere over 230 milliarder kroner i år. Noe som vil være ny rekord. Men allerede neste år skal dette snu med en nedgang på nær 50 milliarder kroner, eller drøyt 20 prosent.

Rett nok er det mye usikkerhet rundt tallene, og da først og fremst på grunn av at forventet ny aktivitet på Johann Sverdrup feltet ikke er med i tallene. Men selv 50 milliarder er en pen slump med penger, også i verdens rikeste land, derfor har flere større selskaper varslet at det vil komme nedbemanning.

Dette stemmer også bra med stemningsskiftet som kom fra de største bedriftene på Agder, da Konjunkturbarometret for næringslivet i landsdelen ble presentert tidlig i år. 500 bedrifter på Sørlandet varslet i undersøkelsen at de forventet et temposkifte, men ingen bråbrems. En av de store utfordringene for næringslivet i vår region er nettopp at en stor andel er knyttet direkte eller indirekte til olje og offshore. Derfor vil det merkes at de store oljeselskapene tråkker på bremsen. Så langt har ledigheten holdt seg ganske stabil, men med lavere fart neste år forventer flere at ledigheten vil øke noe utover i 2014.

I sterk kontrast til en mer dempet optimisme fra store deler av næringslivet har nordmenn flest sterk tro på egen økonomi fremover. Forventninger om privatøkonomien har i følge Forventningsbarometret ikke vært så høy på 20 år. Barometeret er et samarbeid mellom Finans Norge og TNS Gallup, og måler nordmenns tillit til egen og landets økonomi. De fleste av oss tror fortsatt på reallønnsvekst, lave renter og boligpriser som stiger.

Det er da også lite som tyder på noe annet i den nærmeste fremtid. Norges Bank holder styringsrenten fortsatt på 1,5 prosent, og har trolig ingen umiddelbare planer om å gjøre noe med dette før godt ut i 2016. Vi må faktisk helt tilbake til desember 2011 for å finne et høyere nivå. Og ytterligere tre år tilbake for å registrere et rentenivå på fem tallet, som mange mener burde være normalnivå.

Et lite varselskudd kom i sommer da konsumprisindeksen økte med 0,7 prosent, bare fra juni til juli. Det var særlig matvareprisene som bidro til oppgangen. Isolert for denne gruppen var prisstigningen på drøye tre prosent på en måned.

Varehandelen skylte på dyrt jordbruksoppgjør, men hadde vanskelig for å svare for seg da landbruksminister Sylvi Listhaug konfronterte Rema 1000 sjef Ole Robert Reitan med prisen på importerte avocado. Vi tror hun klarer «å snakke matgrossistene til fornuft», slik at vi allerede neste måned vil se matpriser som roer seg.

Boligmarkedet har også snudd, noe som er en viktig forutsetning for nordmenns oppfatning om økonomien. Etter en svak utvikling i fjor høst og vinter viser boligprisene svakt oppover igjen. Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å eie egen bolig, så boligprisutviklingen har derfor sterk virkning på optimismen rundt den økonomiske utviklingen.

Bedre kan det nesten ikke bli når Dagens Næringsliv rapporterer fra hemmelige anslag i Finansdepartementet, om at den norske oljeformuen vil være flere hundre milliarder kroner større enn det regjeringen hadde forutsett bare for noen måneder tilbake. Noe som kan gi finansminister Siv jensen og hennes regjeringskollegaer et kjærkomment større handlingsrom i statsbudsjettet, som legges frem 8. oktober.

Dette passer også godt inn i de prognoser landets største bank, DNB, har for de neste par årene. «Lave renter, skattelette og mere utlånsvillige banker tilsier at norsk økonomi vil være oppe i normal marsjfart igjen i 2016» er deres spådom.

Det er derfor fortsatt ingen spesiell grunn til å være bekymret for økonomien i «annerledeslandet» Norge i overskuelig fremtid.