fbpx

Med kniven på pungen

LANDBRUK: Dette til tross for at et smertefritt behandlingstilbud eksisterer. Agder FpU ser alvorlig på slik behandling av dyr, og oppfordrer grisebønder til å vise empati og benytte seg av det smertefrie behandlingstilbudet. Det er trist å se at kirurgisk…

Varsellamper hos attføringsbedriftene

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese at tjenestene til bedrifter som jobber for å få mennesker tilbake i arbeidslivet, eller sysselsette dem som ikke passer inn i arbeidslivet, blir satt ut på anbud. I et sosialt perspektiv…

Opprop for Sørlandet sykehus!

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke i Aust-Agder er sterkt bekymret for den foreslåtte sykehusstrukturen i Agder. Vi mener at de tre sykehusene i byene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand må bestå og styrkes. Vi støtter ordførerne i Agders krav om…

For mange barn i Norge – og i Arendal – lever i fattigdom

POLITIKK: Den forrige regjeringens fagre løfter om å avskaffe fattigdommen ble ikke innfridd. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har holdt seg stabil de siste årene. I Arendal forteller NAV at 10,3% av alle barn og unge under 17…

Flink pike. Flink gutt?

I løpet av de neste månedene skal ungdom over hele landet velge hvilken retning de skal gå etter ungdomsskolen. Forrige uke kunne du i Arendals Tidende lese om et mylder av muligheter på fylkets utdannings messe på Sam Eyde videregående…

Hva skjedde med nødnettet?

I 2004 vedtok Stortinget at det skulle bygges ut et nytt landsdekkende nødnett for politi, brann og helse vesen. 350 enheter med forskjellige system skulle sammenkobles i ett. Onsdag denne uka, ti år senere, skulle vidunderbarnet innføres på Agder. En…

Nei til heving av tollfrigrensen

POLITIKK: Det skulle være et budsjett for folk nå og for fremtiden. På mange måter har dette blitt et budsjettforslag for fremtiden. Økning av frikortgrensen, tilbud om videreog etterutdanning til flere lærere og 332 millioner mer til idretten, er alle…

Blåskjellanlegg i Arendal kommune

POLITIKK: I 2004 ble det gitt konsesjon for etablering av fire blaskjellanlegg helt øst i Arendal kommune. Henholdsvis i sjøen utenfor Eikeland, ved Bota i Oksefjorden, og to lenger vest ved Sjøverstø. Det er Agder Mussels A/S som eier anleggene…

Innkomst til Arendal Kirkegård

POLITIKK: Så fort det kommer et regnskyll, så står veien under vann. Dette har vært tatt opp av inntil flere, og selvsagt har det blitt sagt at det skal ordnes. Joda, de har laget en avlastingsvei, men det løser ikke…

Grunnpilaren

Kjære leser. I hånden din holder du nå en utgave av Arendals Tidende med fokus på sykehuset vårt. Sykehuset i Arendal har vært under angrep siden før milennuimsskiftet og Arendalitter har kjempet med nebb og fakkeltog for å verne det…

Politikere med visjoner!

POLITIKK: De fleste som engasjerer seg i politikken gjør det fordi man har et oppriktig ønske om å gjøre verden, landet, eller kommunen til et bedre sted å leve. Det er ikke så mange som vekkes politisk gjennom et brennende…

Ikke rør Åsbieskogen!

POLITIKK: Bakgrunnen for spørsmålet er Veivesenets planer for å løse Arendals framtidige trafikkproblemer, der de peker på veier gjennom Arendals byskog som en mulighet. Dette har vakt voldsom harme. Vi fikk så mange svar at vi måtte kutte mye for…

Hva er Høyres agenda?

POLITIKK: Reformen skal ifølge Jan Tore Sanner styrke demokratiet. Er det sannsynlig? I dag er antallet kommuner 428. Om reformen ikke ender med 100 kommuner, så kanskje det dobbelte, f.eks. 214. Hvor stor reduksjon av demokratiets kjernetropper dette vil medføre…

Tusen bekker små

I onsdagens utgave av Arendals Tidende kunne du lese om fiskegruppa i Arendal jegerog fiskerforenings initiativ for å bevare og øke bestanden av sjøørret på Tromøy. Dette er imidlertid et tema for Arendal, hele Aust-Agder og hele Sør-Norge. Sjøørret er…

Arendal trenger en ny kurs!

POLITIKK: Arendal bystyre må, for dem som ser det utenfra, oppfattes som en polsk riksdag. Altså det komplette kaos. Slik kan vi ikke ha det, våre innbyggere fortjener bedre. Våre innbyggere fortjener politikere som holder hva de lover, som står…

Kulturelt samarbeid

POLITIKK: Ideen om å bruke dette lokalet til kulturformål er imidlertid ikke ny, og allerede i 2012 skrev jeg en resolusjon som het «Musikken tar over Statens Hus!». Hovedessensen i denne resolusjonen var å skape et senter for musikk med…

Bare en gammel støvsamler?

Siden 1862 har Arendal fengsel ligget på Håvet i Blødekjær. Hvor mange som i løpet av de 152 årene har blitt låst inn og ut av murene har vi ikke tall på, men det er ikke få. I løpet av…

Styrk skolehelsetjenesten nå!

STATSBUDSJETTET: Disse midlene blir ikke øremerket, så det er en reell sjanse for at pengene brukes til andre formål når de fordeles ut til kommunene. Budsjettprosessen i kommunene er nå i full gang. Jeg ber derfor om at alle som…

Å leve med kreft

HELSE: Det er all grunn til å juble over den gode utviklingen i overlevelsen for brystkreft. Å få beskjed om at du har brystkreft er fremdeles et hardt slag, men selv om 600 dør årlig, viser alle statistikker at håpet…

Fiffen er død, leve Høyre og tid for reform

OSLO-OL: Det var underholdende og opplysende å se den overnasjonale fiffen ytre seg i skrift og tale. Men, akkurat som det måtte en konservativ politiker som daværende president Richard M. Nixon til for i sin tid å bryte isen med…

Kutt i pressen, kutt i demokratiet

Kulturminister Thorild Widvey hevder idet forslaget til statsbudsjettet legges frem, at mindre støtte til avisene vil styrke pressens uavhengighet. Den argumentasjonen må du ikke bare lenger ut på landet med, den må du ut av landet med. Pressestøtten er godt…

Røe Isaksens Realfagskommuner Arendal er en opplagt kandidat!

UTDANNING: Statsråden har ved flere anledninger uttrykt bekymring for realfagsnivået i norsk skole, der nesten én av fire elever har så dårlige matematikkunnskaper fra ungdomsskolen at de kan få problemer med å fullføre videregående skole og å greie seg i…

Hvor skal veien gå?

MILJØ: Å ta vare på naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter. Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av dette. Av hensyn til naturens egenverdi må vi prioritere bevaring og restaurering…