fbpx
skip to Main Content

Juristdagen, juss til folket

JUSS:

Juristforbundet arrangerer Juristdagen en gang i året. Da står vi på torg og sentre over hele landet og deler vår kompetanse gratis med de som oppsøker oss. Det gjør vi for å vise verdien av juridisk kompetanse og for å kjenne på rettshjelpsbehovet.

Rettshjelpsbehov

Når du trenger å finne ut av hvilken rett du har, da har du et rettshjelpsbehov. Det kan være at noen krenker retten din. Noen eksempler. Eiendomsrett krenkes ved tyveri. Stillingsvernet krenkes ved usaklig oppsigelse. Forbrukerretten krenkes ved at butikken ikke retter en mangel, som at mobilen slutter å virke.

Da kan du henvende deg til politiet, en fagforening (som Juristforbundet) eller Forbrukerrådet. Der sitter det jurister og andre som kan hjelpe deg. Noen ganger er saken mer spesiell og komplisert så du trenger en som ser saken fra din side. Da kan det være verdt å gå til advokat.

Udekket rettshjelpsbehov

Mange har behov for rettshjelp. Ikke alle får dekket behovet. Ved å stå på torg og sentre blir vi kjent med hva folk lurer på. Dette er niende gang vi arrangerer Juristdagen. Fra tidligere vet vi at mange spør om naboforhold, fordi det er irriterende, men ikke stort nok til at man går til advokat.

Arv opptar mange, både de som skal etterlate seg noe og de som håper å få. Arbeid, ekteskap og velferd (NAV) får vi også en god del spørsmål om.

Mange undersøkelser har vist at det er et udekket rettshjelpsbehov i samfunnet. De studentdrevne rettshjelptiltakene: Jusshjelpa i Tromsø, Jushjelpa i Trondheim, Jussformidlingen i Bergen, JussBuss og JURK i Oslo har gjort mange av undersøkelsene. I tillegg viser de gjennom sin praksis at behovet er der hele tiden.

En del av problemet er at mange ikke kjenner sine rettigheter og ikke vet om problemet de har kan løses ved hjelp av jussen.

Smått og stort

Behovet faller i to kategorier, for smått og for stort. For smått er sånt som irriterende naboer. Det er irriterende, men ikke så viktig at man gjør noe med det. Livet hadde kanskje blitt bedre hvis man tok tak i det, men konflikten og hindringer i tilgangen til rettshjelp gjør at man lar være. For stort er sånt som man har veldig behov for, men ikke mulighet til.

Hvis du får en usaklig oppsigelse og ikke er medlem av en fagforening er sjansen stor for at du ikke har penger til advokat. En stor del av problemet er at du mister inntekten du lever av.

Jurister trengs

Problemer og uenigheter oppstår. Livet blir bedre med gode regelverk og folk som kan bruke dem til å løse disse. Derfor trenger samfunnet oss jurister. For å vise det står jeg, andre jurister og studenter på Sam Eydes plass på lørdag. Kom gjerne innom og still oss et spørsmål.

Hvis spørsmålet er komplisert er det fint om du setter opp en tidslinje over det som har skjedd og/eller tar med vedtaket eller avtalen det handler om.

Mirell Kirchner

Prosjektleder for Juristdagen i Arendal

Back To Top