Annonse:
7cae6d11ec02b37b54abd1ef8058e8ed.jpg

Dysleksiens dag

DYSLEKSI:

Internasjonalt markeres 8. september som alfabetiseringsdagen av UNESCO, en dag for å synliggjøre betydningen av lese-og skriveferdigheter. Dysleksi Norge gratulerer alle med dagen.

Skoleåret er i gang igjen. Forsinket for noen, men vi er i gang. Spente elever gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver. Vi ser smilende barn som intervjues mens de nærmest roper ut hvor høyt de elsker skolen og å lære nye ting. Men innimellom disse finner vi elevene med klump i halsen. Skuldrene hever seg noen centimeter for hvert skoleår og hver dag uten riktig hjelp er et skritt nærmere frafall i den videre gående skole.

Mange elever i norsk skole i dag mangler læringsutbytte av opplæringen. Elever med leseog skrivevansker, mattevansker og språkvansker trenger kompetente lærere med god innsikt i varierte pedagogiske metoder og med god IKT-kompetanse.

Systematisk og tilpasset opplæring er viktig. En viktig del av tilpasset opplæring er datamaskinen og spesialpedagogisk programvare. Tidligere i år kom beskjeden vi har ventet på i fire år: PC-stønaden gjeninnføres! Og fra og med 1. august var det igjen NAV som var rette instans for å søke om PC. Vi jublet! Kommunene hadde jo slett ikke klart å besørge elever med PC i de fire årene de hadde hatt ansvaret.

Seier

Dette var en stor seier for Dysleksi Norge. Utallige møter med ministre, departementer og stortingskomiteer, så vel som en meget aktiv bakkebevegelse i organisasjonen hadde gitt uttelling. Ikke nok med at stønaden var gjeninnført, det skulle bevilges 35 millioner årlig til denne posten. Dette er nesten en dobling av dentidligere budsjettposten, helt itråd med våre tidligere krav for åmuliggjøre en økning av stønadssummensom i 2010 var på 3500kroner. En altfor lav sum etter hvaman forventes å kjøpe.

Ingen grunn til å juble for tidlig Når vi så får informasjon noen dager ut i august og det kommer frem at stønadssummen reduseres fra nivået i 2010, helt ned til 3200 kroner, stilnet jubelen i organisasjonen.

Hva har de tenkt? Hvordan skal man kjøpe alt det utstyret for den summen? Og hvorfor ble i det hele tatt budsjettposten økt hvis stønadssummen skulle reduseres? For å kunne gi god tilpasset opplæring må elevene ha utstyr de kan bruke. Datamaskinen er selve bærebjelken for tilpasset opplæring. I dag er det Dysleksiens dag. I gave ønsker vi oss at alle stiller opp om vårt krav til politikerne; Stønadssummen må økes til 5000 kroner, og det må være mulig å søke om en ny maskin etter 3 år!

Tone L. Rosseland

Leder i Dysleksi Aust-agder