fbpx
skip to Main Content

Hva holder KS på med?

SKOLESTREIKEN:

Vi registrerer at han sier «I KS var oppslutningen om avtalen så godt som enstemmig» Som matematikklærer er det viktig å påpeke at når det gjelder prosentregning er hva en regner prosent av særdeles vesentlig. For å oppklare denne «enstemmigheten» er det interessant å gå inn på KS egne sider som omtaler uravstemningen om tarifforhandlingene, innbefattet arbeidstid for lærere.

Vi siterer igjen KS egen nettside: Svarprosenten ved årets avstemning var 33,3 prosent. Vi legger til det som KS selv informerer om på samme sted: For at hovedtariffavtalen skal anses vedtatt må 1/3 av medlemmene avgi stemme.

Vi kan kanskje tilnærmet konkludere med at uravstemningen om hovedtariffavtalen i KS ble akseptert med et nødskrik! Når da Per Kristian Sundnes så famøst klamrer seg til denne «enstemmige» «100 prosent» mandatet i uravstemningen framstår dette som ren tallmanipulasjon!

Udanningsforbundet har spurt politikere i hele Norge om de har behandlet mandatet knyttet til hovedtariffavtalen generelt og arbeidstid for lærere spesielt og fått til svar; det store flertallet har ikke det! Faktisk 92 prosent av kommunene! Derfor ser vi at politikere rundt om i det ganske land setter dette på den politiske dagsorden og stiller kritiske spørsmål åpent og i media.

Vi er enige med Aftenpostens leder 27.august! KS har tyngste ansvaret for konflikten.

Det er svært omstridt om den rigide samarbeidskulturen som KS så sterkt tar til orde for fremmes med krav om mer bundet arbeidstid! En av landets beste skoleforskere, Thomas Nordal, er blant dem som betviler dette.

For å sitere SigurArnekleiv Bækkelund, 18 år i Si;D 28.august. «Jeg blir aldri lærer! Egentlig er lærerkampen ikke en kamp om klokken. Det er en kamp om yrkesstolthet, tillit og respekt! Lærerne vil jo bare bruke tiden sin på det de kan best: Å undervise. Er egentlig det for mye forlangt?».

KS bør lytte nøye til unge stemmer som skal velge utdanning. Rekruttering til læreryrket er ute av kontroll!

Vår påstand er følgende: KS tømmer systematisk skolene for entusiastiske, motiverte og engasjerte lærere med sin arbeidsgiverpolitikk!

For ordens skyld: Utdanningsforbundet hadde 67 prosent svaroppslutning i vår uravstemning. Svært tydelig og uvanlig høyt. Vi hadde 73 prosent som sa nei. Klarere mandat er ikke avgitt noensinne! Og det bør nevnes at samtlige lærerorganisasjoner står samlet om dette.

Hanne Hansson Torkild Grimsrud

Utdanningsforbundet Aust-Agder

Back To Top