fbpx
Annonse:
9a000ef9cc2e1cc95f6ae25eb3664be5.jpg

Bygg fengsel på Blakstadheia

Situasjonen i norske fengsler blir av mange betegnet som kritisk. Fengslene er fulle og soningskøene øker kraftig. Ifølge tall fra Kriminalomsorgen er kapasiteten ved norske fengsler på rundt 3800 plasser. I gjennomsnitt har disse et belegg på over 96 prosent, og det står nær 1200 straffedømte i soningskø. Et tall som for øvrig går litt opp og ned, for i 2012 var tallet på snaut 800.

For å løse utfordringer med soningskøen vurderer nå regjeringen å kjøpe fengselsplasser i Nederland. I all hemmelighet har de fremforhandlet en mulig leieavtale for inntil 300 plasser, som et kortsiktig tiltak for å løse fengselsproblemer her hjemme. Vi tror ikke det er noen god ide å flytte et lite stykke Norge til Nederland, der forutsetningen visstnok skal være å tilrettelegge for norske soningsforhold, og der de innsatte skal hentes tilbake til Norge etter løslatelse. Vårt naboland Sverige har gjort samme vurdering, men har lagt alternativet til side. Ikke minst på grunn av mange juridiske utfordringer. Men vi vil også peke på andre viktige forhold som spiller inn, som mulighet for løpende kontakt med barn og andre i nær familie i løpet av soningstiden. Samt deltakelse i rehabiliteringsprogrammer og forberedelse til å komme tilbake til samfunnet. I tillegg er det ofte slik at midlertidige løsninger har en lei tendens til å bli svært så permanente.

Forslaget om å sende «brysomme» samfunnsborgere til Nederland, eller andre land som melder seg i dette markedet kan nok virke besnærende for de som går etter en «kvikk fiks». Representanter fra partiet til den mørkeblå delen av regjeringen har da også tidligere fremmet forslag om å sende problematiske elementer i samfunnet ut av landet. Og da til et betydelig kjøligere strøk enn Nederland.

Løsningen på soningsproblemet må være å sette fortgang i bygging av nye fengsel, og gjøre nødvendig vedlikehold på eksisterende bygningsmasse. Det er ikke til å komme bort fra at den rødgrønne regjeringen, som måtte flytte ut av kontorene i fjor høst, har vist slett innsats på dette området. De hadde i åtte år mulighet til å igangsette nødvendige tiltak for å løse fengselsproblemet i Norge. Men her som på flere andre områder forvitres gode løsninger i en endeløs kamp mellom regioner, fylker og kommuner.

En mulig plassering av et nytt fengsel i Aust-Agder er et godt eksempel på dette. 155 mål står klar for at det kan bygges et nytt fengsel på Blakstadheia i Froland. Alle forutsetninger er til stede for at dette kan bli en god løsning. Kort vei til E18, ny flyplass på Gullknapp og nærhet til utdanningsinstitusjoner som Sam Eyde vidergående skole og universitetet i Grimstad. I stedet for å komme til en beslutning fortsetter «kampen» mot håpløse alternativer som blant annet Evje, og saken kommer sannsynligvis ikke til beslutning før alt kan ses i en «helhetlig sammenheng», som det så vakkert heter. Vi hører et ekko fra en tilsvarende sak som har rullet mellom departement, direktorat, fylker og kommuner i årevis. 110-sentralen for Agder ble besluttet til Stavanger. Det likte ikke AustAgder, derfor ble det besluttet at 110sentralen for Agder og Telemark skulle ligge i Arendal. Det likte ikke Telemark. Og der står altså saken. Nå skal også alarmberedskapen i landet ses i «en helhetlig sammenheng». Vi har ennå ikke hørt noe forslag om at den kan flyttes til Nederland.

Morten Kraft Journalist