fbpx
skip to Main Content
Ingrid Skårmo Bystyrerepr. FrP

Tildekking av korset i Arendal kapell

POLITIKK:

At det etter hvert er blitt en del ikke troendeHuman Etikere er en privatsak for dem det gjelder. Det skal man ha respekt for.

Saken som var oppe i bystyret den 26.mars i år handlet nettopp om Humanetikerne som nå har store problemer med å fortsette å holde sine begravelser i Arendal kapell foran korset. Korset vil de ha dekket til. Dette synes jeg er helt uakseptabelt. Kapellet er vigslet og korset er for mange av oss hellig.

Det er jo så at det offentlige har ansvar for gravferder i vårt land og det er ikke vanskelig for meg å skjønne at Human Etikerne ønsker et eget sted som de kan benytte til sine begravelser.

Under nevnte bystyremøte fikk rådmannen i oppdrag at han i løpet av 2015 må legge frem en sak for bystyret om etablering av et livssynsnøytralt sermonirom tilknyttet krematoriet på Høgedal.

Det er derfor veldig trist at flertallet i bystyret gikk inn for tildekking av korset i påvente av dette…

Back To Top