fbpx
Annonse:
E84a443e1f135316520ffb77cfa25882.jpg

Norge må kjempe for barns rettigheter

POLITIKK:

15. mai markerte vi den internasjonale familiedagen. To dager før vår egen nasjonaldag, en dag vi med all tydelighet kan se at Norge er et godt land å vokse opp i.

Barns rettigheter står heldigvis sterkt i Norge. Samtidig vet vi at mange barn, både i Norge i resten av verden, mangler de grunnleggende rettighetene de fleste av oss tar for gitt. I Norge blir fortsatt seks av ti søsken skilt fra hverandre når de plasseres i fosterhjem, og mange barn i barnevernets omsorg opplever å måtte flytte fra sted til sted flere ganger i løpet av oppveksten.

I SOS-barnebyer mener vi at alle barn har rett til et trygt hjem. Det gjelder uansett hva slags land de er født i, og uansett hva slags familie de vokser opp hos. Situasjonen er spesielt alvorlig i mange utviklingsland. En ny rapport vi har vært med på å utarbeide viser at mange utviklingsland ikke klarer å ta godt nok vare på barn som mister familien sin. Landene mangler lovverk som sikrer barns rettigheter, og et apparat som sikrer at barneomsorgen blir fulgt opp av myndighetene. Ofte blir foreldreløse barn rett og slett overlatt til seg selv – eller tas hånd om av organisasjoner som SOS-barnebyer.

Norge kan gjøre mer, både på hjemmebane og overfor våre samarbeidsland i andre deler av verden. Vi kan bidra både med faglig bistand og med tydelige forventninger. Norge kan sette krav til våre samarbeidsland i sør når fremtidens utviklingsmål skal settes. Vi kan sørge for at de nasjonale myndighetene i de enkelte land tar barna på alvor.

Norge har nemlig en stolt historie å vise til. Denne våren er det hundre år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt i Stortinget. Det var lover som betød mye for barna da de kom, og som sikret barn viktige og grunnleggende rettigheter, uavhengig av hva slags omstendigheter de var født inn i. I dag kan Norge skryte av at vi hadde verdens første barneombud, verdens første barneminister og at vi var blant de første landene som ratifiserte FNs barnekonvensjon.

Vi har en stolt historie, og vi er et land mange lytter til. Den posisjonen må vi bruke for å sikre barns rettigheter både i Norge og i andre land. Vi vet at det nytter, men vi vet også at det tar tid. Barns rettigheter er ikke noe vi kan vente med til alle andre problemer i et samfunn er løst. Trygge barn er en forutsetning for et godt og velfungerende samfunn. Det koster litt. Men det koster mer å la være.

Svein Grønnern Generalsekretær i SOS-barnebyer