fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

I integreringens tjeneste

Arendals Tidende skriver i dag om et gledelig initiativ fra en av byens frivillige organisasjoner. Arendal og Grimstad soroptimistklubb søker høyt utdannede kvinner med innvandrerbakgrunn, som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Arendal har opplevd en enorm befolkningsvekst de siste årene. Senest i første kvartal i 2015 økte folketallet i vår kommune med 67, og tallet på innflyttere fra utlandet var 83. Dette samtidig som trenden på landsbasis var en svak nedgang. Antallet innvandrere som bosettes i Arendal er, og har lenge vært, en viktig årsak bak befolkningsveksten.

Hvor mange personer med innvilget oppholdstillatelse kommunene skal bosette er en «het potet» etter at Jonas Gahr Støre under Arbeiderpartiets landsmøte uttalte at Norge måtte ta imot 10 000 syrere. Fremskrittspartinestor Carl I. Hagen kaller utspillet renspikket galskap, mens andre er mildere i sin kritikk. Sentrum for debatten er like fullt: Hvordan skal kommunene klare å bosette flere flyktninger.

Svarene som kommer beveger seg fra mer offensiv jakt på boliger for innflytterne til større tilskudd fra staten. Aller viktigst i hele innvandringsspørsmålet er imidlertid arbeidet for å få innvandrere ut i jobb. Introduksjonsprogrammet viser over store deler av landet en stor suksess på dette punktet, og Arendal voksenopplæring er blant dem som gjør en kjempejobb. Likevel ser vi at en stor andel av innvandrerkvinner som bosetter seg i Norge sliter med å komme seg ut i arbeidslivet, og på den måten å ta et viktig skritt mot integrering. Særlig er det i mange tilfeller utfordrende å få brukt utenlandske utdanninger og sertifiseringer i det norske arbeidslivet.

Soroptimistforeningen i Arendal har et uttalt mål om å trekke til seg høyt utdannede kvinner, og å dra lærdom av gruppas andre medlemmer. En bevisstgjøring på hvilken verdi innvandrerkvinner kan bringe inn til et slikt samarbeid er gledelig, og en viktig steg på veien mot høyere sysselsetting for innvandrerkvinner i Arendal.

Kanskje dette også kan sørge for at summingen rundt innvandring i vår kommune kan få en litt mer positiv tone?

Back To Top