fbpx
skip to Main Content

Ja til demokrati

POLITIKK:

Rødt arbeider for et sterk lokaldemokrati. Vi vil at lokale politikere skal avgjøre lokale saker.

Akkurat nå forhandles det fram to omfattende internasjonale avtaler, kalt TISA og TTIP som vil svekke demokratiet og gi mer makt til multinasjonale selskaper.

Konsekvenser

Hva har så kommunalpolitikk og lokaldemokrati med frihandelsavtalene TIPP og TISA å gjøre? Først og fremst det at avtalene inneholder udemokratiske prinsipper som flytter makten fra demokratiske institusjoner til multinasjonale selskaper. Siden TIPP er en avtale som forhandles mellom EU og USA deltar ikke Norge i forhandlingene, men konsekvensene vil vi merke ettersom konkurranseforholdene til våre viktigste handelspartnere vil endres.

Kapitalsterke

TISA er en frihandelsavtale for tjenester. Norge har vært direkte med i forhandlingene i to år. Siden forhandlingene er hemmelige vet vi ikke så mye om hva som er på gang. Det vi vet er at de kapitalsterke lobbyen jubler og ser på TISA som «den mest lovende sjansen på to tiår til å få utvidet handelen med tjenester». Avtalen vil få store konsekvenser for offentlig tjenester. Det vil bli forbudt å reversere privatisering når det først er gjennomført.

Som lokalpolitiker er jeg opptatt av å kunne påvirke samfunnet. Jeg vil at bystyret skal bestemme hvordan velferdstjenestene skal leveres. Derfor er jeg imot hemmelige forhandlinger som kan resultere i et svekket folkestyre.

Krever åpenhet

Rødt krever åpenhet om forhandlingen og at Norge ikke forplikter seg til avtaler som setter demokratiet til side og gir multinasjonale selskaper makt over norsk velferd. Privatisering må kunne reverseres av folkevalgte i framtida, om velgerne ønsker det. Den 18.april var det en global markering mot frihandelsavtalene TISA og TIPP. Denne aksjonen støttet Rødt, hvor vi bl.a. stod på stand ved Sam Eydes plass tidlig ettermiddag, samt støttet opp om arrangementet Attac arrangerte senere på ettermiddagen.

Folkeopplysning

Rødt tror på et reelt demokratisk styre. I denne sammenheng spiller lokaldemokratiet en grunnleggende rolle. Vi tror derfor på folkeopplysning. Vi kom i kontakt med mange engasjerte mennesker ved standen i Arendal by! Like etter at Rødt hadde markert motstanden mot TISA og TTIP på Sam Eydes plass, var det duket for foredrag av Martin Giset, tidligere nestleder i Attac sentralt. Rødt var blant støttespillerne for dette arrangementet. På dette foredraget møtte ca.50 engasjerte personer opp! Det var stor bredde blant representantene for de ulike politiske organisasjonene og de politiske partiene. Publikum kom med mang en interessante spørsmål og spennende innspill. Dette var med andre ord en stor suksess! Dette foredraget, arrangert av Attac, viser tydelig at det er folkeopplysning vi må satse på, noe også Rødt er veldig opptatt av!

Folkeopplysning bidrar med å gjøre det fjerne til det nære. Det bidrar med å nå folk flest der de er, og gir på denne måten makta tilbake til folket nettopp der den skal være!

Kristoffer Andersen Lokallagsleder for Rødt Arendal og Grimstad

Back To Top