fbpx
skip to Main Content

Dugnad for syriske flyktninger til Arendal

POLITIKK:

Det gjør sterkt inntrykk. Men på kort sikt er det først og fremst er syriske flyktninger vi kan forberede tiltak for lokalt. Krigen i Syria har ført til verdens største humanitære krise etter den andre verdens krig. Nabolandene til Syria kneler, deres samfunn har for lengst sprengt kapasiteten for hvor mange flyktninger de kan håndtere. Syrias naboland huser i dag 95 prosent av de syriske flyktningene, dvs 3,8 millioner.

Norge må i en slik situasjon ta ansvar for de mest sårbare flyktningene fra Syria. Vi i SV mener at Norge skal ta i mot 10 000 syriske kvoteflyktninger i 2015. Med det kan Norge utgjøre en forskjell for noen av de mest sårbare blant flyktningene fra Syria. Norge kan også bli et foregangsland for andre land i Europa og ellers i verden.

For mennesker på flukt fra krig i eget land er det en menneskerett å kunne søke asyl i et annet land. Det viser seg at de syriske flyktningene trenger beskyttelse for å komme seg til Europa på en trygg og lovlig måte. Vi ser at desperate mennesker i flukt risikerer livet i elendige farkoster over Middelhavet. Tusenvis av dem allerede har druknet. Og det får vi meldinger om, fra det havet som nordmenn elsker å reise til på ferie!

Beregninger fra FNs høykommissær for flyktninger viser et behov for at 380 000 sårbare flyktninger, blir bosatt i andre enn nabolandene innen utgangen av 2016. Det gjør at Norge har et ansvar for å følge opp disse gjentatte oppfordringene.

Amnesty International inviterer til en norsk dugnad: Norge bør ta i mot minst 5000 kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og 5000 i 2016! Amnesty International har for Arendal kommune, med sine 40 000 innbyggere, beregnet at vi bør ta imot 40 flyktninger per år.

Arendal kommunene kan bidra ved å bosette en ekstraordinær kvote med flyktninger fra Syria! Arendal må vise politisk vilje og mot til handling i en slik situasjon. På dette grunnlaget ber Arendal SV:

1. Ser ordføreren at vi i vårt lokalmiljø har ansvar for våre medmennesker som opplever den verste krise siden andre verdenskrig?

2. Vil ordføreren være med å ta det etiske ansvar for syriske flyktninger og i praksis forberede mottak av 40 flyktninger i 2015 og hvert år videre framover?

3. Vil ordføreren ta initiativ til økonomisk støtte til det humanitære arbeidet for flyktninger i nabolandene til Syria?

Back To Top