fbpx
Annonse:
Grete A. Husebø Ansvarlig Redaktør
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

«Alle monner drar, sa musa og pissa i havet»

Store mengder monner imidlertid langt mere enn små.

I denne utgaven av Arendals Tidende kan du lese om arbeidet til Havforskningsinstituttet i Arendal, en av få men viktige store institusjoner i kommunen. Instituttet er i godt selskap av Arendal fengsel, sykehuset i Arendal, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og enkelte store bedrifter, når det kommer til viktige arbeidsplasser og sysselsetting i Arendal.

Arendal kommune huset ved utgangen av april 995 arbeidsledige personer. I Aust-Agder fylke er omkring 2109 personer helt arbeidsledige. Andelen på omkring 4,4 prosent ligger et lite knippe over landsgjennomsnittet på 4,3 og er høy. Dermed er det svært viktig å bevare de store og signifikante arbeidsplassene i Arendal. Likevel er Havforskningsinstituttet i en særstilling når de er relativt trygge i sin posisjon.

La oss ta for oss listen ramset opp ovenfor en gang til: «Arendal fengsel, sykehuset i Arendal, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og enkelte store bedrifter».

Arendal fengsel legges ned til fordel for nye fengselsplasser og arbeidsplasser med langt bedre fasiliteter i Froland, dog legges arendalsfengselet ned. Sykehuset i Arendal trues stadig av nedlegging, sist med angrepet på nyfødtavdelingen. At den blå regjeringen med sin kommunereform på sikt vil fylkeskommunene til livs er en dårlig bevart hemmelighet. Og når det gjelder kommunens store bedrifter hører vi stadig om nye nedbemanninger. Et tilbud om høyere utdanning i Arendal er for lengst forsvunnet.

Ny brannstasjon, nytt politihus og en flott videregående skole på Myra er blant institusjonene Arendal kommune like fullt kan være stolt av. Spørsmålet som gjenstår er hvilke muligheter som dukker opp i de endringene vi ser, og hvilke evner Arendal har til å gripe dem.