fbpx
Annonse:
58dcea6ff9b7ba7299b3b2baf8b57bb4.jpg

Hvem har skylda?

En merkelig retorikk preger debatten rundt skoler og budsjett i Arendal nå. For samtidig som det begynner å bli verdt å telle årene, heller enn månedene, skolestrukturen har vært satt under lupen, begynner det også å virke som om noen har fått det for seg at det er de nedleggingstruede skolenes skyld hvis resten av skolene ikke får nok midler.

I utgangspunktet for denne lederen må en ting gjøres klart, det er skoleeiers, altså kommunens administrasjon og politikere, ansvar å sørge for at skolene driftes på en forsvarlig og god nok måte. Dette betyr å forutse at Roligheden skole kommer til å trenge oppussingsarbeid før situasjonen blir kritisk, det betyr å presentere gode nok faglige og økonomiske argumenter til at politikerne kan treffe beslutninger på et informert og rettferdig grunnlag, og det betyr å ta ansvar for å fordele midlene til skolene på en best mulig måte etter at de folkevalgte har lagt sine føringer. Samtidig er det politikernes ansvar å sette seg godt nok inn i sakene de får presentert til at de kan votere på et vis de senere kan stå for. Ingen har sagt at skoleeier har en utelukkende takknemlig oppgave.

Retorikken hvor ansvaret for kvaliteten på resten av arendalsskolene legges over på foreldre, barn og lærere som slåss for å bevare sine lokalskoler ble fra Arendals Tidendes side første gang observert da det i bystyret skulle tas stilling til skolenes privatskolesøknader og opposisjonspartienes ønske om å vurdere saken på nytt. Uansett privatskole eller opprettholdelse av skolene, ville posisjonspolitikerne i så tilfelle ikke få overskuddskronenene de ønsket å fordele på resten av elevene i Arendalsskolen. Reglene som bestemmer at kommunene må tilbakeføre mesteparten av midlene de får per elev til staten, om eleven velger privatskole er ikke blitt betydelig endret de siste årene, og burde ikke overraske noen. Det er også merkelig at besparelsene av nedleggelsene pent danderes utover til resten av Arendalsskolene i administrasjonens forslag til budsjett, som du kan lese om i denne utgaven av Arendals Tidende. Ved å gjøre dette grepet fremstilles det som om de som taler imot nedleggelsene ikke ønsker en helhetlig og god skole i kommunen. Om en opprettholdelse av Nesheim og Løddesøl går utover resten av skolene, er ikke det de som har jobbet for å bevare skolene sin skyld.

Ansvaret for å sørge for en best mulig Arendalsskole ligger på skoleeier, administrasjonen og de folkevalgte, og må forvaltes på en trygg, stabil og langsiktig måte. Det siste årets hendelser i skolesaken er tvert imot et eksempel på det motsatte.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør