fbpx
skip to Main Content
Grete A. HusebøAnsvarlig redaktør

Så mye hadde jeg. Så mye bygde jeg skole for. Så mye fikk jeg igjen…

Torsdag forrige uke ble det satt et punktum i en etter hvert flere år lang debatt om nedleggelse av Eydehavn, Nesheim og Løddesøl skoler. Resultatet er at både Eydehavn og Nesheim består, mens Løddesøl legges ned. Altså vil ikke skolenedleggelser kunne dra med seg elever som kan fylle opp den nye storskolen på Stuenes, og vi står overfor et minusregnestykke som knapt er mulig å få oversikt over.

I dagens avis kan du lese om hvordan nye Stuenes skole nå nærmest står ferdigstilt, i løpet av desember skal kommunen overta bygget for å få på plass de siste detaljene. Omkring 250 millioner kroner har det kostet å ferdigstille den nye skolen som er beregnet til å romme over 800 elever. Når verken Nesheim eller Eydehavn legges ned forblir imidlertid elevtallet omtrent som i dag, rundt 600. Skolen kunne altså vært bygget for omkring 200 færre elever, og at den sparte kostnaden kunne endt på rundt 100 millioner hersker det liten tvil om.

I Arendal har vi et bystyre med 39 representanter som har brukt et utall timer på å diskutere nedleggelsene. Administrasjonen har brukt verdifulle arbeidstimer på å forberede politikernes bestillinger hver gang saken har tatt en ny vending. I tillegg har saken medført kostnader hver gang den er sendt til lovlighetskontroll hos fylkesmann, eller når privatskolesøknadene sendes til Utdanningsdirektoratet. Kostnaden på den eksterne evalueringen av skolestrukturen i Arendal har vi enda ikke fått.

Innsatsen til foreldrene på skolene kan vi ikke sette noen pris på, men takken FAU-lederne på Nesheim har fått etter torsdagens bystyremøte gav en viss indikasjon på innsatsens verdi.

Siden sammenslåingen av de fem gamle kommunene, til en Arendal kommune i 1992 har spørsmålet om skolestruktur vært relevant. Prosessen rundt Nesheim, Eydehavn og Stuenes har imidlertid vært snudd opp ned. Vedtaket om å bygge Stuenes skole til 800 elever ble truffet før en visste hvilke elever som skulle fylle opp skolen. Deretter ble et forsøk på å legge ned Eydehavn og Nesheim gjort. Det henger ikke på greip, og kan best beskrives som gambling med skattebetalernes penger i et håp om å klare å trumfe gjennom et nedleggingsvedtak.

Det argumenteres med at opprettholdelsen av skolene skjer på bekostning av elevene i resten av Arendal kommune. Neste års kostnad for å fortsette å drifte Nesheim og Løddesøl var beregnet til under 19 millioner kroner, på sikt opp til 85 millioner kroner. Når videreføringen av Nesheim nå er en realitet spørs det om det er en Stuenes skole i størrelse «oversized» eller en videreføring av småskolene som koster mest.

Back To Top