fbpx
skip to Main Content
Grete A. HusebøAnsvarlig redaktør

Snarveien til sammenslåing

Møreforskning trekker en merkelig konklusjon i rapporten de denne uka leverte til regjeringen, om fylkeskommuners størrelse. De mener nemlig AustAgder, Sognog Fjordane og Finnmark er overflødige fylker og bør fjernes, begrunnelsen skal ifølge Bergens Tidende være at fylker med mindre en 200 000 innbyggere ikke er effektive nok. Aust-Agder har rett nok kun i overkant av 113 000 innbyggere, men ærlig talt når heller ikke Vest-Agder opp til dette måltallet med sine vel 178 000 innbyggere.

Debatten om sammenslåing av Aust-Agder og VestAgder er ikke ny. Senest ved valget i 2011 stemte innbyggerne i de to fylkene over sammenslåing, og svaret ble nei. Arendals Tidende stemmer i når stortingsrepresentant Freddy de Ruiter kaller sammenslåingen av fylkesmennene på Agder første steg mot ett agderfylke og et hån mot velgerne i så måte. Rapporten om fylkene kan synes å føye seg inn i rekken som trappetrinn nummer to.

Spørsmålet om sammenslåing av agderfylkene vil helt sikkert reise seg igjen, men det er ikke relevant før kommunereformen er gjennomført. Flere modeller er foreslått når det kommer til kommunestruktur på Agder. En innlandskommune og to kystkommuner er ett alternativ. En utvidelse av Østre Agder-samarbeidet er også lagt på bordet.

Hvorvidt tiden for større kommuner og fylkeskommuner er kommet er en stor debatt som vi i Arendals Tidende vil dekke fortløpende. Kommunen kan i dag nås både gjennom sosiale medier, mail og post i tillegg til ved personlig oppmøte, og det er verdt å spørre seg hvor stor verdi det egentlig har å ha kommune huset i nærmiljøet nå. Nærhet til de demokratiske prosessene er selvfølgelig fortsatt et moment, men hvor nære skal vi være? Et sammenslått agderfylke vil langt fra være landets største, for å sette det i perspektiv er Stavanger kommune større enn Austog Vest-Agder fylkeskommune i dag er til sammen. Modellene for nye kommunestrukturer ligger heller ikke an til å slå noen rekorder, og det er ikke undertegnede bekjent at store kommuner som Stavanger og Oslo i dag sliter nevneverdig mer med kontakt med innbyggerne enn andre kommuner.

Nøkkelen til en vellykket kommunereform, og en vellykket gjennomgang av fylkeskommunene er frivillighet, men at fremtiden ligger i et samlet agder synes ikke så utenkelig.

Back To Top