fbpx
skip to Main Content

Hurtigruten blir kanskje britisk

POLITIKK:

Bak dette står kjente foretningsmenn som Hegnar og Stordalen. Tilbake vil de sitte med 5 prosent hver. Dette er svært kjedelig med tanke på at Hurtigrutens framtid blir uforutsigbar. Hegnar og Stordalen kan gjerne ha ønsker og vyer om at Hurtigruten skal forbli norsk, men disse to herrene leker ikke butikk, og det gjør neppe det britiske selskapet TDR Capital som vil skyte inn 3 milliarder kroner heller. Det er godt mulig at passasjerer og lokalmiljøene langs kysten ikke vil merke den store forskjellen om TDR overtar, men det vil sannsynligvis besetningen om bord. Får man britisk eier, så kan det fort bli flaggskifte og utflagging av mannskaper. Hva dagens eiere av Hurtigruten måtte si er helt irrelevant, for Hurtigrutens skjebne vil ligge i hendene på våre politikere. Dette fordi transport av gods og passasjerer langs kysten har kontrakter med staten som igjen tilsier norske tariffer og norsk flagg. Dette skulle man tro løste det hele, men dette lovverket blir ikke alltid fulgt opp i praksis. Det gis dispensasjoner til både flagg og tariffer. Vår næringsminister pålegges et stort ansvar i tiden framover om ikke regjeringen vil at Hurtigruta skal fortsatt ha norsk flagg og norske tariffer.

Vi har nå en regjering fra H og Frp. Disse to partier har ennå ikke strukket seg langt for å opprettholde norsk skipsfart med norsk flagg, og nordmenn om bord. Venstre vil neppe heller kreve at Hurtigruten skal forbli 100% norsk, og hva Krf vil mene er usikkert.

Norges Rederiforbund og NHO vil ikke kreve norsk flagg, og norske tariffer på Hurtigruta. Ser man på den pågående diskusjon om flaggstat og tariffer på utenriksferjene fra Norge til Danmark/Tyskland, så ser man samme sak raskt kan bli et diskusjons tema for Hurtigruten.

Den som tror at et britisk selskap vil holde liv i norske sjøfolk og norske tariffer bør umiddelbart revurdere dette. Dette dreier seg om big business, og da taper den norske sjømann om ikke staten manifesterer at Hurtigruta for all framtid skal ha norsk flagg og norske tariffer. Jeg vil si det slik at dersom Hurtigruta på sikt skifter til NISflagg eller Bahamas-flagg, ja da er siste avsnitt i norsk skipsfartshistorie skrevet. Jeg vet at sjømannsorganisasjonene allerede er bekymret for framtiden hvis Hurtigruten blir britisk. Det burde få næringsminister Mæland til å ta grep som vil stoppe at et flaggskifte kan inntreffe på Hurtigruten. Norge kan som en rekke andre land beskytte sin kyst og sin sokkel om politikerne vil. Skipsfartsnasjonen Norge vil neppe ta skade av å være litt proteksjonistiske.

Lars Vidar Moen

Skipsfører

Nedenes

Back To Top