fbpx
skip to Main Content

Den kaldeste byen i Norden

TIGGERFORBUDET:

Dette begynner å bli en stor samfunnsdebatt. Ikke bare her, i Arendal, men over hele Norge, over hele Norden. Det skrives om det i aviser i andre deler av verden. Ordfører Halvorsen måtte til og med forsvare tiggerforbudet på finsk radio her om dagen. Ord som «Rasediskriminering», «Brudd på ytringsfrihet», «Kaldt og Hjerterått» raser i kommentarfelt i både aviser, og sosiale medier. Som sogneprest Åsta Ledaal sa mandagen da forbudet ble innført: «Dette er en skammens dag for byen.»

Da var organisasjonen Folk Er Folk kommet til byen for å prøve å bli bøtelagt, så de kunne ta saken videre til retten. Jeg prata sjøl med organisasjonens leder Bjønnulv Evenrud, og fortalte om aksjonen jeg i all hast hadde fått løyve til av kommunen dagen etter, den 11.november. Like før hadde jeg startet Facebookkampanjen Alliansen Mot Tiggerforbudet i Norge -. For å organisere selve aksjonen fikk jeg god hjelp av økonomiansvarlig i Arendal & Omegn Rød Ungdom, Joachim Øren. Responsen var stor på nett, og i ettertid er vi oppe i 217 «likes», fra mennesker over hele landet mens jeg skriver dette. Alt fra sosiale medier ble brukt, til provisoriske plakater som ble hengt opp en dag før aksjonen, mail, felles-sms’er, med oppfordring om å dele og spre informasjon om arrangementet.

Desverre klarte vi ikke å nå ut til alle. Allikevel kom det alt i alt ca. 30 stk til demonstrasjonen vår. Alt fra mannen i gata, til prosten, presten til politikere fra for skjellige partier som er motstandere av forbudet møtte opp.

Marcus Sagmo, nyvalgt leder i AUF skal nå starte en underskriftskampanje mot tiggerforbudet, han trenger 300 underskrifter, da må saken opp i bystyret på nytt. Han regner med 500 underskrifter, og det tror jeg han klarer!

Vi vil ikke være skammens by eller den kaldeste byen i Norden. Dette handler om Nestekjærlighet! Ytringsfrihet! Respekt for felleskapet! Respekt for demokratiet! Og ettersom motstanden vokser seg større, vokser også felleskapet, og Alliansen Mot Tiggerforbudet i Norge. Dette vil også kunne bli en viktig sak for flere av partiene i forbindelse med kommunevalget 2015. Alliansen har tverrpolitisk støtte for saken fra Rødt, MDG, Venstre, Krf, AP, SV og deres ungdomsorganisasjoner. Prestene støtter opp og mange enkeltpersoner fra øvrige partier og fra mange organisasjoner.

Alliansen oppfordrer alle til å gjøre motstand mot forslag om tiggerforbud i sine kommuner. Å lage tiltak og aksjonere om nødvendig! Vi oppfordrer alle som er imot tiggerforbudet til å donere til lokale, såvel som nasjonale frivillige organisasjoner for fattige og trengende, støtte gatemagasinselgerne, og ikke minst Folk Er Folk som arbeider for å få prøvet tiggerforbudet for rettten. Blant flere som trenger støtte vil jeg spesielt nevne disse i min egen by:

T5 Blå Kors som setter mat på bordet til rusmisbrukerne fem dager i uka og tilbyr helsetjenester m.m., -men som går i underskudd hvert år. De er også distributører for gatemagasinet Klar som selges av rusmisbrukerne i byen.

Gatemagasinselgerne for Folk Er Folk og RomFolk

Frelsesarmeen i Arendal deler ut poser med matvarer den 1. tirsdagen i måneden. Treffstedet 3etasje, Røde Kors og andre kommunale/frivillige tilbud.

Husk: Vi går mot en enda mørkere og tristere måned for mange, ta vare på din neste!

Guro Fiola Andreassen

Initiativtaker til Alliansen mot tiggerforbudet i Norge

Back To Top