fbpx
Annonse:
193c3d3abdce274b814535d4fee564a1.jpg

Kulturlivet spiller fremdeles på grusbane

KULTUR:

På disse årene har det dessverre ikke skjedd mye. Det frivillige musikklivet har fremdeles dårlige og til tider kaotiske øvingslokaler. Noe positivt har skjedd, det er blitt bygd noen nye skoler som har bidratt til bedring i distriktene. Den nye skolen på Stuenes er ett godt eksempel på at øvings lokaler kan integreres i en annen kommunal enhet. Men disse nye lokalene erstatter bare de gamle lokalene og fylles opp av allerede eksisterende aktiviteter spesielt for barn og unge i den delen av kommunen de blir bygd.Øvingslokalene jeg fokuserer på er til alle de korps, kor, band og foreninger som har voksne medlemmer og holder til i sentrum.De øver i dag på skoler, private kirker o.l. Mange av disse har dirigenter som er ansatt i Arendal kommune som dermed har dårlige arbeidsforhold.

Stinta skole er ett godt eksempel. Skolen er hver kveld hele uka og hver helg fyllt opp av kulturell aktivitet.Bare en av dagene er det barn og unge som bruker lokalet, resten av tiden er det korpsaktiviteter for voksne. Noen vil sikkert si det er flott at skolen er i bruk «hele døgnet», men det sier seg selv, skolen har sine naturlige aktiviteter som juleavslutninger, store foreldremøter osv og da blir korpsene naturlig nok kastet ut. Man kan ikke nekte en skoleklasse sin juleavslutning.

At dirigentene for korpsene ofte er ansatt og betalt av Arendal kommune kan man i beste fall se på som en komisk dobbeltbooking av arbeidssted. Arendal trenger ett sted der voksne mennesker kan spille, synge og drive kulturelle aktiviteter uten at det er i konkurranse med aktiviteter på skolene. Jeg vil jo også nevne at dagens øvingslokaler blant annet på skolene ikke er dimensjonert for et korps på 50 voksne personer eller et storband med full besetning, noe som skaper problemer for dirigentene og musikantene i form av f.eks hørselskader og dårlig inneklima. Det er ikke god samfunnspolitikk at aktiviteter for voksne og barn konkurrerer om de samme øvingslokalene. Det er altså ikke mitt ønske at alle skolekorps, ungdomskor, teatergruppen osv skal flytte inn til sentrum. Disse aktivitetene skal være på den skolen de hører til, men vil blomstre enda mer når de slipper konkurransen med de store «voksne» aktørene som har sin tilhørighet til Arendal og ikke hvert lite tettsted i kommunen.

Arendal kulturskole er en annen del av denne saken. Kulturskolen er fortsatt i Arendal Gamle Rådhus. Ett vernet bygg som er fullstendig uegnet som kulturskole. Slagverkundervisningen kan fremdeles høres ut til gjestehavna og det er umulig å drive undervisning av store grupper og band. Kulturskolen i Norge er i endring. Elevene er ikke lenger fullt så interessert i kun enetimer med lærer men ønsker nå undervisning i grupper, spille i band osv. Kulturskolen trenger nye lokaler for å møte fremtidens undervisningskrav og arbeidsmiljø for sine ansatte.

Kjære politikere og andre beslutnings takere i Arendal kommune. Støtt opp om ny kulturskole og øvingslokaler i «Dauholla» og det siste byggetrinnet i Barbu. Bruk de flotte øvingslokalene og kulturskolene i Drammen, Larvik og Hamar som inspirasjon og eksempel. Vi har ett flott kulturhus men dersom det skal skje noe annet enn en «humorgalla» på huset i fremtiden trenger vi produksjonslokaler som kan brukes til forberedelse av disse konsertene.

Ser dere overhodet ikke at vi trenger ett eneste lokale i kommunen som er for kulturell aktivitet? Det bygges stadig nye haller, kunstgress baner over hele kommunen, men ingen lokaler egnet til kulturell aktivitet. Er det slik dere ønsker det?

Så en liten bønn til slutt. Fokus på barn og unge er viktig i en kommune, men ikke glem foreldrene. Foreldrene er barnas største forbilder. Oppvekstvilkår til barna blir bedre og mer positive dersom foreldrene også er lykkelige og har kulturelle fritids aktiviteter i egnede lokaler, som igjen påvirker de unge til å ta riktige valg senere i livet. Disse øvingslokalene vil også skape et naturlig treffsted mellom de forskjellige generasjonene.

Lars-Bjørnar Strengenes Dirigent