fbpx
skip to Main Content

Åpent brev til Arendal kommune v/miljørådgiver Ragnhild Hammer

KLIMA:

Jeg fikk svar på det meste men ikke på et svært viktig spørsmål; «Er utbyggerne av kremtomtene på ytre brygger pålagt å benytte varmepumpe med energi opptak fra havet?»

Så lenge kommunen har både miljøkonsulent og miljørådgiver får vi håpe at et så viktig miljøtiltak er presisert i overtagelsesdokumentene! På grunn av manglende svar på mitt tidligere spørsmål har jeg bange anelser, men håper at det nå svares, og at det er et bekreftende svar! Hvis ikke er det meget skuffende, Arendal kommune har jo etter diverse skryte-kampanjer svært stor fallhøyde, og i så fall vil det være ekstra viktig å få slike pålegg med på de nye byggeprosjektene.

Det er mange som er opptatt av dette og som håper på et klart og bekreftende svar. På forhånd takk!

Willis Roald Knutsen

Pensjonert varmeingeniør His

Back To Top