fbpx
skip to Main Content

Hvorfor øker ventelistene til fysioterapi?

HELSE:

Denne høsten har Norsk fysio terapeutforbund mottatt rekordmange henvendelser vedrørende forslag om kutt i antall fysioterapistillinger og – driftstilskudd for 2015.

Dette skjer samtidig med at vente listene for fysioterapi blir stadig lengre, noe som igjen medfører at fysioterapeutene må gjøre tøffere prioriteringer. Det er ikke uvanlig at pasienter må vente opp til et halvt år på fysikalsk behandling. Enkelte fastleger melder om at de nærmest har gitt opp å få fysioterapi til pasientene sine. Situasjonen er altså fortvilt for både leger, fysioterapeuter og aller viktigst pasientene. Hvorfor er det blitt slik?

1.Samhandlingsreformen.

Med denne reformen skulle flere pasienter få behandling nært der de bor og pasientene skulle raskere ut fra sykehus. Det sistnevnte har så absolutt skjedd men veksten i det kommunale behandlingstilbudet er langt fra tilsvarende. Dermed øker presset.

2. Økt behandlingskapasitet i sykehusene. Stadig flere pasienter får gjennomført kirurgiske inngrep og andre behandlinger i sykehus som krever oppfølging fra kommunehelsetjenesten. Dette bidrar også til økt press i disse tjenestene.

3.Flere eldre og kronikere

Mange eldre har langvarige helseplager som gjør at de trenger behandling for å fungere godt i hverdagen. Flere overlever også alvorlig sykdom som f.eks. hjerneslag, hvor rask og riktig behandling er av stor betydning for funksjonsevne og livskvalitet.

4. Flere fastleger

De senere årene er det blitt over 12 % flere fastleger i Norge. Flere leger medfører flere henvisninger til fysioterapi. Det er positivt at befolkningen har fått bedre tilgang på legetjenester men samtidig er det forstemmende at tilgangen til fysioterapi er blitt relativt dårligere for de samme pasientene.

At flere kommuner i en slik situasjon vurderer kutt i fysioterapitilbudet til innbyggerne sine mener NFF er svært uheldig. Fysioterapeuter jobber hardt for at både nyopererte og kronikere skal klare seg best mulig i hver dagen, noe som er av stor verdi for både den enkelte og samfunnet. NFF oppfordrer kommunene til å satse på fysioterapi som et viktig tiltak for å bedre helsen til innbyggerne sine.

Bas van den Beld

Regionleder Sør-Øst

Norsk fysioterapeutforbund

Back To Top