fbpx
skip to Main Content
Matog landbruksminister Sylvi Listhaug under besøk på en bie-gård. Foto: Vibekke Vigeland/ByBi.

Summende stillhet?

I Arendals Tidende forrige uke kunne du lese om birøkteren Kurt, og regjeringens nedprioritering av birøktere i forslaget til neste års statsbudsjett. Hele 1/3 av støtten til Norges birøkterlag er foreslått fjernet, med det frykter laget at støtten til deres medlemmer vil bli dårligere.

I en tid hvor hjemmebrygget øl og kortreist mat blir stadig mer populært, har også interessen for birøkt og hjemmelaget honning økt. Nybegynnerkursene her på Sørlandet har nærmest vært fulle det siste året. Og godt er det, for mange birøktrere har vært nødt til å kaste inn håndkleet. Siden årtusenskiftet har både en plagsom midd og sykdommen åpen yngelråte smittet fra bikube til bikube på Sørlandet. Da åpen yngelråte gjorde sitt inntog i Aust-Agder måtte alle birøktere som fikk smitten brenne kubene sine, ikke alle så lyst på å starte helt på nytt. Og birøkterne i Aust-Agder er dermed i dag ganske få. En interesse blant unge og håpefulle er derfor svært positiv.

Årets forslag til statsbudsjett har en profil som prioriterer de som er sterkt stilt, på bekostning av de mindre bemidlede. 38 400 kroner gir regjeringen til de i Norge som tjener over ti millioner årlig. Per nordmann kuttes omkring 1 600 skattekroner. Til tross for at regjeringen også ønsker å bruke mer oljepenger, må kronene til de aller rikeste hentes fra andre budsjettposter. I praksis går dette utover uføre, trygdede og distriktskommuner for å nevne noe, og i tillegg går det altså utover Norges bie-bestand.

Senest forrige måned uttalte landbruksog matminister Sylvi Listhaug seg positivt om satsningsvilje og investeringslyst hos norske bønder i forbindelse med ett besøk på en biegård. Når støtten til støtteorganisasjonene kuttes synes det som regjeringen taler med to tunger, og det er skremmende å se hvor mange områder som bygges ned under påskudd av at regjeringen har tro på at driverne er så dyktige at de vil klare seg selv.

Rundt en tredjedel av maten vi spiser vil forsvinne uten pollinerende innsekter som biene. Det er en nedbygging vi ikke har råd til å ta.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Back To Top