fbpx
skip to Main Content

Alle barn fortjener en fin førjulstid og en hyggelig jul

LIVSSYN:

En førjulstid for alle:

Jula nærmer seg og vi er opptatt av å skape en fin høytid for alle. For noen er det religiøse innholdet det viktigste med jula, mens for andre er det viktigste kjærligheten, varmen og omtanken vi har muligheten til å vise hverandre når hele landet tar en pust i bakken.

I dag har skoler over hele landet planer om å sende ungene i gudstjeneste i forbindelse med juleavslutninger. For å sikre alles religionsfrihet, er vi opptatt av at de som ikke ønsker å gå i kirken får et likeverdig alternativ.

Tidligere år har vi dessverre sett for mange eksempler på uverdige alternativer. Barn som ikke ønsker å gå i kirken, har blitt satt til å rydde klasserom og plukke søppel i skolegården som alternativ til å delta på skolegudstjenester.

På samme måte som det er legitimt å ville gå i kirken før jul; må det være greit ikke å ville gå i kirken. Gudstjenester er ikke bare en hvilken som helst elevsammenkomst, men er en misjonerende og religiøs samling.

Den norske kirke bruker selv følgende definisjon på sine nettsider når de skal forklare hva en gudstjeneste er: «Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud.»

Den tydelige religiøse og forkynnende intensjonen med gudstjenesten er det som nødvendiggjør gode alternativer som respekterer den enkeltes tro og livssyn. I disse dager sender vi ut brev til skolene i fylket hvor vi minner om regelverket fra utdannings direktoratet som skal sikre verdige alternativer og god informasjon.

Vi sender også ut et hefte med forslag til fine og samlende aktiviteter som passer for alle uavhengig av foreldrenes tro og livssyn. Ikke fordi vi tviler på skolenes gode intensjoner, men fordi vi vet at dette kan glippe i en hektisk førjulstid.

Kristendommens tid som statsbærende og samlende religion er forbi i Norge. Tall fra SSB viser at ikke bare går forbruket av kirkeritualer ned, men under halvparten av befolkningen oppgir at de tror på noen form for gud.

I et slikt samfunn er vi avhengig av å respektere hverandre og møtes på arenaer som forener fremfor å splitte. Vi håper alle fylkets skoler gjør den lille ekstra innsatsen som trengs for å skape et verdig alternativ til dem som ikke ønsker å gå i kirken og at dette opplyses om god tid i forveien. I fellesskap kan vi skape en julefeiring for alle.

Marianne Løge Aust-Agder Fylkeslag Human-Etisk forbund

Back To Top