fbpx
skip to Main Content

PDK sier ja til korset i Arendal kapell

SEREMONIROM:

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet og respekt for enkeltmennesket, og et praktisk ansvar for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon som har preget Norge i snart tusen år.

Den jødisk-kristne kulturarven har preget samfunnet og menneskene i Norge fra kristenretten ble satt på Moster i 1024 og frem til i dag. Partiet ønsker å slå ring om denne arven, og vil videreføre den til kommende generasjoner. Her er de 10 bud, menneskeverd og nestekjærlighet viktige elementer, og korset er det viktigste symbolet. Det forteller om en grenseløs kjærlighet fra en Gud som elsker alle mennesker like høyt. Det korset symboliserer gir livet mening og det gir håp for fremtiden, og er en stor trøst for mange i sorgen over noen de har mistet. La korset i Arendal kapell forbli utildekket, og lag et eget seremonirom for de som ikke tåler å se det.

Kravet til nøytralt begravelsesrom har hengt over Arendal kommune i flere år. At man ikke har råd til å bygge et slikt kan ikke brukes som argument. I disse årene har det blitt brukt mye penger på bygg kommunen ikke måtte bygge. Og om man ikke bygger nytt så må det finnes alternative lokaler!

Vi ber om at korset må forbli utildekket.

Einar Christensen lokallagsleder Partiet De Kristne Arendal

Back To Top