fbpx
skip to Main Content

Statue-storm i Arendal og Barbu kapell

SEREMONIROM:

Her forklarer hun hvor viktig det er å tråkke på andres tær, som en del av våre demokratiske rettigheter. Nå, som lokallaget til HEF gjør seg sterk for en avvigsling av enten Arendal kapell, eller Barbu kapell, føler jeg behovet for å lufte noen tanker. Undertegnede har selv vært medlem i HEF, styremedlem og konfirmantleder, og har bidratt på «navnefest», som er HEF’s alternativ til barnedåpen.

Jeg begynte å vanke i min tro i HEF, da de for noen år siden kom med en kampanje «ingen liker å bli lurt». Og som eksempel å bli lurt, trakk de fram bruken av alternativ medisin som noe helt forkastelig. Tenk å bli lurt av kvakksalvere til å innta virkningsløs medisin. Det er lureri det. Jeg har prøvd å sette i gang en debatt rundt dette, men til ingen nytte. Sentralstyret hadde jo vedtatt dette, så det var sant. De har tydeligvis aldri følgt med på vitenskaplig forskning, der det viser seg at placebo ofte har like mye virkning som «ekte vare», selv om pasienten vet at han får placebo.

Hva er bedre enn å bli frisk av å drikke rent vann? Nei, HEF har fasit på alt, og derfor må dette forkastes.

I artikkelen sier Line Mörch bla.: «Begrepet blasfemi er et av historiens mest vellykkede maktmidler.» Er det noen som bruker fornuften her? En organisasjon som har menneskerettighetene høyt på dagsordenen, som påstår selv hvor viktig blasfemi er, og skriver i samme sleng at blasfemi er det mest vellykkede maktmiddel, eller undertrykkingsverktøy? Videre skriver hun: «Kravet om at samfunnet skal holde seg unna såkalt blasfemi er å kreve at reglene til en religion skal gjelde også for de som ikke følger religionen.» Norges straffelov har hittil hatt en paragraf som gjør blasfemi straffbart. Betyr det at vi ikke har religionsfrihet i Norge? Jeg tror at det motsatte er bevist bare ved at det finnes en humanistisk ateistisk organisasjon som HEF, til tross for at Norge lenge har hatt en statskirke. Og ikke bare ateistisk, jeg ville heller kalle dem for «anti teistisk». Og ved å påpeke hvor viktig religions-kritikk er, hevder HEF at de har fasiten også her. Bare HEF vet hva som er godt for oss!

Hvor anti-teistisk er HEF egentlig? Ved Sola står det en gammel ruin, «Sola Ruinkyrkje», som ikke har vært i bruk til religiøs aktivitet siden 1842. Et flott sted for brudepar å gifte seg. Både religiøse og ikke religiøse folk har anledning til å bruke stedet. På forespørsel av et vordende ektepar, har HEF nektet å godkjenne stedet for vielse i deres regi. Ingen religiøse tegn står igjen, men det er viet gjord, som de påstår. Nå er det Humanistforbundet, tidligere Sosialhumanistene, som foretar vielsen, ved undertegnede som vigsler. Når et sted ikke blir godkjent pga. tidligere religiøse forhold, hvorfor avvigsle en kapell, som fortsatt brukes i religiøs sammenheng? Og hva er poenget da med å fjerne alt som ser religiøst ut? Det blir jo samme stedet uansett? Kan ikke HEF, som får både kontingent og statsstøtte, bygge egnede steder selv, akkurat som kirkene i mange andre land har bygd kirker og kapeller av egne midler? Vi kan ikke komme bort fra at Norge, i likhet med de fleste andre land, har en del religion i bagasjen fra fortiden. Om det nå er kristent, islamistisk, norrønt eller panteistisk. Det har preget oss og verdenen rundt oss, selv om vi kanskje ikke tror lenger selv. Det er fortida våres. Å fornekte ens egen fortid, er å fornekte seg selv! Toleranse er humanistenes første bud!

Rudolf Sneek Arendal

Back To Top