fbpx
skip to Main Content

La oss beholde Barbu kapell

Dette er signaler som vi må ta alvorlig. At kapellet skal bli livssynsnøytralt fra 1/62016 vil bryte med mange sin mening. Kommunen har fått statlige midler til å bygge et eget livssynsnøytralt lokale ved å renovere Barbu kapell. Ideen om et livsnøytralt kapell støtter jeg fullt ut. Det er viktig at andre livssyn får sitt eget lokale. Dette arbeide må fremskyndes. Arendal trenger livssynsnøytral sermonilokale. At man skal avvigsle kapellet, samt fjerne alle symboler – også på kapellets spir samt øvrige kors, er etter mitt syn ikke et riktig steg å ta nå uten å ha sjekket ut alle alternativer. De kristne symbolene ved Arendal kapell bør helst ikke tildekkes. Dette fordi kapellet er vigslet.

Arendal kommune skal være en «varm, stolt og utadvendt» kommune. En kommune som ønsker alle religioner velkommen. Vi må finne egnede lokaler for de som trenger livssynsnøytrale sermonilokaler eller bygge et nytt lokale for de som har behov for det. Jeg mener at det er galt å avvigsle Barbu kapell.

Jan Askeland Barbu

Back To Top