fbpx
skip to Main Content

Trygghet i hverdagen – der du bor!

POLITIKK:

I forbindelse med at bystyret skal se på strukturen til ungdomsskolene, så ønsker Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti at man også skal se på de gjenværende barneskolene. Altså er ingen barneskoler fredet. Roen har ikke lagt seg fra sist debatt om skolestruktur, og dermed er tryggheten for nærskolen borte med H, V og KrF i posisjon i Arendal.

I sist bystyremøte fremmet Arbeiderpartiet et forslag om at det skal startes en helhetlig gjennomgang om hvordan Arendal kommune skal ha sin framtidige ungdomsskolestruktur. Arbeiderpartiet har i de siste årene bedt om at dette skulle ha blitt gjort, men har ikke blitt hørt og nå er vi på etterskudd. I dag har vi utfordringer med plassmangel blant annet på Stinta og Hisøy.

I saksframlegget skriver administrasjonen at «når en ser på løsninger på U-trinn, vil dette indirekte berøre barnetrinnene i og med at vi har 1-10 skoler i kommunen». Det vil si at H, V og KrF ønsker å se på barneskoletrinnene på Asdal, Nedenes, Hisøy, Birkenlund, Stinta og Moltemyr.

Arbeiderpartiet mener at Arendal kommune kan se på den framtidige ungdomsskolestrukturen uten at man berører dagens barnetrinnstruktur. Arendal Arbeiderparti lover å beholde alle barneskolene slik de er i dag. Arendal Arbeiderparti lovet ved sist valg at Arbeiderpartiet skulle arbeide for en desentralisert skolestruktur. I kommende valg lover vi det igjen. Arbeiderpartiet er din garantist for at du skal beholde din nærskole.

H, V og KrF er ikke det. H, V og KrF stemte imot Arbeiderpartiet sitt forslag om å gi en trygg og forutsigbar framtid for barneskolene ved å beholde alle barneskolene som de er i dag. Enda en gang skapes det utrygghet og uforutsigbarhet rundt nærskolene i hele kommunen.

Verdien av nærskolene og hvor barneskolene er i dag gir trygghet. Det er stor verdi at man har mulighet til å gå til skolen. Mulighet til å bruke samme skolen til nærmiljøanlegg etter skoletid. Det gir trygghet. Trygghet til å lære.

Igjen er det dårlig politisk håndverk. Igjen trodde jeg at vi hadde lært fra sist runde med skolestruktur.

La nærskolene bestå. La oss få trygghet i hverdagen – der du bor!

Back To Top